Organisasjonshåndbok

Inkludere

Når de nye medlemmene melder interesse, bør dere ha tenkt over noen spørsmål på forhånd:

  • Hva kan de bidra med?
  • Hvordan kan dere legge til rette for at aktiviteter føles meningsfullt for medlemmene?
  • Hva ønsker de nye medlemmene å få ut av sitt medlemskap i organisasjonen?

Se på Frivillighet Norges inkluderingsverktøy her. Unge funksjonshemmede vil også publisere en inkluderingsveileder i løpet av 2021.

Nye medlemmer

Svar raskt: Svar raskt på en henvendelse fra en som melder interesse. Frivillig motivasjon er ferskvare og blir mindre og mindre jo lenger tid det går før man får respons.

Personlig melding: Send gjerne en melding til vedkommende og fortell at de er velkomne til neste møte eller treff. Som ny er det lettere å møte opp når man har opprettet kontakt på forhånd og man føler seg ønsket.

Forventninger: Ha en samtale for å avklare forventninger begge veier. Hvorfor har vedkommende blitt medlem? Hva er motivasjonen, og hvilke forventninger har hen til organisasjonen Like viktig er det å fortelle om hva organisasjonen ønsker å fortelle om hvordan dere jobber. Hvis dere ikke har samme oppfatning av hva som skal skje, kan nye medlemmer bli lei eller synes det blir for mye.

Personlige egenskaper: Er det en person som er trygg og sosial, eller en som ønsker å forholde seg til noen få mennesker? Er det en ledertype som liker å finne egne løsninger, eller en som liker å få konkrete oppgaver og veiledning? Finn roller som passer deres egenskaper og bakgrunn

Kapasitet: Finn ut hvor mye kapasitet og energi det nye medlemmet har og styr forventingene etter dette. Det oppleves stressende å få mange oppgaver man ikke har tid til. Har de stor kapasitet og masse engasjement, gi utfordringer og kom raskt i gang med oppgaver.

Fadderordning: Noen organisasjoner har fadderordninger. Om dere velger å ha faddere, sørg for at noen får ansvar for å følge opp, og at begge parter får støtte fra organisasjonen underveis.

Eierskap: Folk vil være med der de føler at de blir hørt og får påvirke. Legg til rette for at det er lav terskel for å involvere seg.

Jevnlige møter: Planlegg møter med tydelig formål, agenda og tidsplan på jevnlig basis.

Still åpne spørsmål: Spør medlemmene hva de tenker om ulike saker og hva slags forslag de har. For å få i gang samtalene kan det være lurt å snakke i mindre grupper eller lage et tankekart sammen.

Motivasjon: Medlemmer vil sannsynligvis forvente god tilrettelegging slik at de kan bidra. Spør hvordan det kan gjøres mest mulig tilgjengelig. Anerkjenn erfaring. Det er også motiverende å lære noe nytt. Å gi en attest som sier noe om hva medlemmene har bidratt med er en god måte å vise at man setter pris på engasjementet. Mer om tilgjengelighet.

Tilpass oppgaver: Alle mennesker kan være en ressurs og har et potensiale. Det er viktig å finne oppgaver vedkommende kan trives med og mestre, og som organisasjonen kan følge opp. Ikke alle passer til å ha et verv, men alle kan bidra med noe. Oppgaver kan deles opp eller gå på rundgang. 

Ros: Jobb hele tiden med motivasjon selv når alt funker, ikke vent til ting går dårlig. Alle liker å få skryt for det de gjør, og det betyr mye at det blir lagt merke til.

Kontinuerlig rekruttering: Fortsett å rekruttere selv om dere egentlig er nok folk. Det blir enklere å fordele oppgaver og man kan få gjort mer i organisasjonen.

God møtekultur: Skap trygge omgivelser for meningsutveksling. Ha mindre gruppediskusjoner i forkant av en stor debatt. Ta runder der alle får si hva de tenker Unngå å legge møtet i tidsrom med helligdager og perioder med religiøse markeringer. Klapp for alle nye medlemmer som er på talerstolen for første gang eller gjør noe for første gang.

(Kilde: Frivillig.no – Ledelse av frivillige)

 

Likepersonarbeid

Mange blir med i diagnosespesifikke organisasjoner for å møte andre med lignende erfaring. Unge funksjonshemmede har laget en egen veileder om likepersonarbeid som kan leses her.