Organisasjonshåndbok

Brønnøysundregisteret

Ved registrering i Brønnøysundregisteret  får dere et organisasjonsnummer som er nødvendig for å opprette bankkonto. Man må som regel ha dette for å søke økonomisk støtte fra offentlige ordninger, kommuner, legater og lignende.

Organisasjonen skal først og fremst registreres i Enhetsregisteret. For mange vil det også være aktuelt å søke Frivilligregisteret. Ved å bli med i frivilligregisteret kan man søke momsfritak og melde seg inn i grasrotandelen (Norsk Tipping sine midler som øremerkes frivillige organisasjoner).

Innmelding

Organisasjonen registreres på nettsidene til Brønnøysundregisteret. Innmelding skjer via samordnet registermelding på deres nettsider og er det første man må gjøre. Leder eller økonomisjef må logge inn via Altinn. Besøk nettsiden via denne lenken.

Dere trenger

  • Vedtektdokumentet
  • Stiftelsesprotokoll som viser hvem som er valgt til styret og at vedtektene er godkjent
  • Fødselsnummer på de som skal ha et tillitsverv
  • Digital underskrift i Altinn (sørg for å ha BankID)

Neste steg

Samlet mal for dokumentene, vedtekter og stiftelsesprotokoll finnes her.

Søk om å bli registrert i Enhetsregisteret og Frivilligregisteret samtidig her.