Organisasjonshåndbok

Økonomistyring

Økonomistyring

Staten har en ordninger som skal være med på gi frivilligheten bedre vilkår.

 • Momskompensasjonsordningen: Ordningen skal kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester. Formålet er å fremme frivillig aktivitet.
 • Gavefradragsordningen: Alle kan få skattefradrag for gaver til frivillige organisasjoner hvis:
  • Organisasjonen er forhåndsgodkjent (må være nasjonal)
  • Gaven er på minst 500 kr
  • Organisasjonen må sende inn dokumentasjon til skatteetaten slik at det blir forhåndsutfylt i skattemeldingen
 • Grasrotandel: Grasrotandelen er en ordning som gjør det mulig for spillere hos Norsk Tipping å gi 7 prosent av spillinnsatsen direkte til et lag eller en forening
  • Organisasjonen må være registrert i Frivillighetsregisteret og drive regional eller lokal virksomhet for å bli godkjent. Man søker om å bli godkjent i Altinn.

Les mer på Norsk Tipping sine sider. 

Les mer om økonomi og frivillige organisasjoner her: