Organisasjonshåndbok

Digitale arrangement

Å holde digitale arrangement ble ikke bare populært, men også nødvendig, på grunn av koronapandemien. Mange av deres styre, sekretariat eller medlemmer har derfor kanskje deltatt på flere digitale møter, arrangement og kurs i det siste året, men vi syns det likevel var viktig å ta med noen hovedpunkter her.

Digitale kurs: Les om å holde kurs på nett i denne veilederen laget av Studieforbundet Funkis: https://www.funkis.no/studiearbeid/veileder-til-digitale-kurs/

Som arrangør er det noen ting du kan gjøre for at de digitale aktivitetene dine er mer tilgjengelige:

 • Legg til rette for at alle skal få nytte av de digitale aktivitetene som skjer.
 • Video og lyd. Skjermlesere, som sterkt svaksynte eller blinde bruker for å navigere seg, fungerer i noen møteplasser med video og lyd.
 • Sørg for å ha gode pauser og ha heller korte økter av gangen. Folk kan ha fatigue, bli slitne og miste konsentrasjonen hvis det varer for lenge.
 • Zoom er det mest universelt utformede konferanseverktøyet. Mange opplever også Teams som en grei løsning.
 • Still spørsmål. «Hvordan kan vi gjøre dette slik at du også kan delta?» er en god start. Ofte finnes det en enkel løsning, og hvis det ikke gjør det viser det at man jobber med saken. Det er ikke alltid like lett å be om tilrettelegging, og det settes pris på om arrangører tar initiativet.
 • Tolk Bestill tolk i god tid om dere trenger det.
 • Link i forkant. Send ut linken på forhånd så deltakerne kan bli kjent med plattformen før møtestart.
 • Usikkerhetsmomenter. Avklar gjerne enkle, men kanskje avgjørende usikkerhetsmomenter som «står kamera på med en gang jeg kommer på? Hva med mikrofonen»?
 • Ikke krav om video. Det er fint om det ikke kreves at man bruker video. Som blind eller sterkt svaksynte kan det oppleves ubehagelig da man ikke har kontroll på hva som vises for de andre deltakerne.
 • Mennesker uttrykker mye med kroppsspråk. Er man blind eller sterkt svaksynt bruker man skjermlesere. Disse kan ikke alltid tyde bilder, grafikk, PDF eller video. Forklar hva som skjer. Dette kalles synstolkning.
 • Start gjerne med å presentere dere så det er klart hvem som er til stede (om møtet ikke er for stort).
 • Skal dere ha quiz? Kahoot er en populær tjeneste, men det er ikke like tilgjengelig for alle. Quiz-funksjonen i Google skjema derimot fungerer fint.

(Kilde: Norges blindeforbunds Ungdom)

 Gode råd fra Frivillighet Norge under koronapandemien her.