Prosjektlogo: Rapporten Sex som funker

E-læringsverktøyet Sex som funker

Rapporten Sex som funker

Ungdom med positive følelser for egen kropp og god kunnskap om seksualitet har ofte bedre psykisk og fysisk helse. I denne rapporten har vi intervjuet unge om deres erfaringer med seksualitet og funksjonsevne.

Publisert 14. november 2018

Skrevet av Unge funksjonshemmede

Rapporten Sex som funker – Unges erfaringer med seksualitet og funksjonsevne undersøker tilbud om seksuell helse til ungdom med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom.

Rapporten gir eksempler på utfordringer ungdom med funksjonsnedsettelser kan møte innenfor seksuell helse og forslag til hvordan helsepersonell og lærere kan snakke med ungdommer om seksualitet. Rapporten er basert på intervjuer med ungdom og helsepersonell.

Last ned rapporten eller ta kontakt for å få den tilsendt.