Prosjektlogo: 2. Hva er seksuell helse?

E-læringsverktøyet Sex som funker

Mann ligger i en seng og ser mot kamera. Han har på seg bokser. Foto.

– Da jeg våknet og innså at benet mitt var amputert så raste verden min sammen. Det høres kanskje litt rart ut, men noe av det første jeg tenkte var at nå er det ingen damer som vil ha meg lenger, forteller Nauy fra fotoprosjektet #jegelsker. Illustrasjonsfoto: Unge funksjonshemmede/Brian Cliff Olguin.

2. Hva er seksuell helse?

Her lærer du om hva seksuell helse og seksualitet er.

Publisert 14. november 2018

Skrevet av Unge funksjonshemmede

Læringsmål:

 • Kunne forklare begrepene seksuell helse og seksualitet.
 • Forstå hvordan seksualitet påvirker helse og livsmestring.
 • Kjenne til de seksuelle rettighetene.

I denne filmen møter du fire fagpersoner fra helsevesenet, en lærer og fem ungdommer med funksjonsnedsettelser (Yvonne Dolonen, Philip Wigglesworth, Marianne Støle-Nilsen, Margrete Wiede Aasland, Ingun Wik, Annette Solberg, Ingebjørg Larsen Vogt, Synne Wiberg og Nikolai Raabye Haugen).  Alle blir bedt om å forklare hva seksuell helse innebærer og svarene deres reflekterer hvor stort og sammensatt felt seksuell helse kan være. 

Definisjon av seksuell helse

Seksuell helse er mer enn den fysiske delen av seksualitet og reproduksjon. Verdens helseorganisasjon definerer seksuell helse på følgende måte:

[Seksuell helse er] en integrert del av ethvert menneskes personlighet; mann, kvinne og barn. Seksualiteten er et grunnbehov som utgjør et aspekt av å være menneske, og som ikke kan skilles fra andre livsaspekter. […] Seksualitet har innflytelse på våre tanker, følelser og handlinger og samhandlinger, og derved på vår mentale og fysiske helse. Og da helse er en fundamental menneskerett må også seksuell helse være en basal menneskerett.

Seksuell helse

Seksuell helse er et stort og sammensatt tema. Filmen over gir eksempler på hvordan vårt forhold til seksualitet kan gi god eller dårlig seksuell helse. Det finnes et mangfold av måter å leve som seksuelle vesener på, med kåthet, forelskelse, selvbilde, kjønnsidentitet, relasjoner, og alt annet som følger med. Man velger selv om man vil dele seksualiteten med andre eller leve den ut på egen hånd.

Seksualitet handler om følelser, tanker og handlinger, i tillegg til det fysiologiske. God seksuell helse handler om å være trygg i egen kropp og egen identitet, og om å være trygg på å uttrykke sin kjønnsidentitet, seksuelle orientering, egne følelser, behov og grenser. Det er mange måter å oppleve velvære, nytelse og nærhet til andre mennesker, derfor er det ingen fasit på hva som gir god seksuell helse. Vi må tilrettelegge for den enkeltes behov.

Det stor variasjon i hvilke behov man har for seksuelle relasjoner eller for å uttrykke seksuelle følelser. Noen definerer seg selv som aseksuelle og velger å ikke ha sex med andre personer, mens noen kan oppleve å ha undertrykte seksuelle følelser. Kanskje fordi de har møtt fordommer mot sine seksuelle preferanser. Eller fordi de ikke har mulighet til å uttrykke sine seksuelle behov uten hjelpemidler eller hjelp fra en partner. Problemet oppstår når omverden feilaktig antar at personer er aseksuelle. Og når vi tenker at seksualitet bare handler om sex.

Seksualitet er en grunnleggende del av et menneske. Akkurat som smerte, glede, sult og tørst. Den forandrer seg gjennom livet. Seksualitet vil ha forskjellig betydning og plass i livet til den enkelte.

– Gynekolog

Jeg tenker at nærhet er seksualitet. Det å kunne ha en kjæreste, og selvfølgelig sex også, men alt rundt. Å kunne vise fram kroppen sin, å føle seg elsket og å føle seg sett for den du er.

– Kvinne (26 år), ervervet, progredierende diagnose

Seksuelle rettigheter

Alle har en seksualitet, uavhengig av funksjonsnedsettelse, alder, kjønn, orientering eller kultur. Og alle har rett til å leve ut sin seksualitet trygt og åpent.

Mange av menneskerettighetene omhandler seksualitet, enten direkte eller indirekte. I Norge omtaler vi menneskerettighetene som ivaretar seksuell og reproduktiv helse, som seksuelle rettigheter. Begrepet seksuelle rettigheter er omstridt internasjonalt og derfor er det viktig å fortsette å kjempe for de seksuelle rettighetene.

FN-konvensjonen for funksjonshemmedes rettigheter (CRPD) gir alle funksjonshemmede lik rett til seksuell og reproduktiv helse som resten av befolkningen.

Eksempler på menneskerettigheter som berører seksualitet:

 • Retten til seksualitetsundervisning og god informasjon om seksualitet.
 • Retten til, og respekt for, kroppslig autonomi og frihet fra vold.
 • Retten til å velge sin partner i samsvar med egen seksuell orientering, uten å bli diskriminert eller kriminalisert.
 • Retten til selv å velge om man vil ha barn og om man ønsker å være seksuelt aktiv.
 • Retten til et privatliv.

I filmen møter du aktivisten Emily Yates, som forteller om seksuelle rettigheter.

Hvorfor skal jeg lære om seksuell helse?

Ungdom med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom har de samme tankene rundt kropp og seksualitet som andre ungdommer. Mange har tilleggsspørsmål om hvordan deres kroniske diagnose eller behandlingsform påvirker seksualitet. Ikke alle vet om de kan ta hormonell prevensjon, om det finnes seksualtekniske hjelpemidler for dem eller hvordan man får veiledning hos sexolog, genetiker eller jordmor. Derfor er det viktig at alle som jobber med ungdom er åpne for å ta imot slike spørsmål.

Regjeringen la høsten 2016 frem strategien «Snakk om det! – Strategi for seksuell helse (2017-2022)», som legger vekt på at god seksuell helse fremmer helse og livsmestring. Den har viet et eget kapittel til seksuell helse ved sykdom og funksjonsnedsettelser. For å nå målene i strategien må helseinstitusjoner inkludere seksualitet i sine rutiner. I tillegg må seksualitetsundervisning reflektere mangfoldet i samfunnet for å oppfylle alle elevers rett til undervisning.

Til inspirasjon

Noen kommuner har satt seksuell helse på dagsorden ved å lage sine egne planer for seksuell helse, for eksempel Bergen, Tromsø, Sortland og Oslo. Likeså har noen sykehus ansatt egne sexologiske rådgivere (for eksempel Sunnaas sykehus) eller opprettet egne ungdomsavdelinger for å tilrettelegge bedre for ungdom (for eksempel Ahus). Innlandet sykehus har også gjennomført en spørreundersøkelse blant sine ansatte for å kartlegge kunnskapsnivået om seksuell helse.

Jeg tror jeg snakker om seksualitet med en eller annen av mine pasienter hver dag. For unge er det relativt hyppig forekommende, men det er veldig individuelt. Det har mer med individet å gjøre enn diagnoser.

– Fastlege

Vi anbefaler også:

Refleksjonsspørsmål:

 1. Hvilke forutsetninger skal til for å ha en god seksuell helse?
 2. Hvorfor kan vi si at seksuell helse er en menneskerett?
 3. Hva tror du Emily mener med at alle har rett til å føle seg sexy?
 4. Bør alle elever lære om seksuell helse og funksjonsnedsettelser? Hvorfor/hvorfor ikke?