To figurer holder hender og ser hverandre inn i øyene. De har hjerteøyne og er oppe i himmelen, omgitt av skyer. Grafikk.

Sex som funker – Unges erfaringer med seksualitet og funksjonsevne (2018)

Ungdom med positive følelser for egen kropp og god kunnskap om seksualitet har ofte bedre psykisk og fysisk helse. I denne rapporten har vi intervjuet unge om deres erfaringer med seksualitet og funksjonsevne.

Publisert 13. februar 2018

Skrevet av Unge funksjonshemmede

I dette prosjektet har vi intervjuet 14 ungdommer. De forteller om sine erfaringer med seksualitet og funksjonsevne.

Vi har sett at informasjonstilbudet om seksualitet til ungdom med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom er for dårlig. Både helsepersonell, lærere og ungdom vegrer seg for å snakke om seksualitet og funksjonsevne. Det er ingen tydelige føringer i helse- og skolesektoren for hvem som har ansvaret.

Møter fordommer

Vi har også sett at mange møter fordommer og myter om funksjonsnedsettelser. Disse fordommene kan få konsekvenser for selvbildet, og begrense tilgangen til informasjon om seksualitet. For eksempel forteller unge vi har snakka med at de møter helsepersonell som antar at de ikke er opptatt av relasjoner, følelser og sex.

Som en følge av dette opplever ungdommene at de ikke får de samme spørsmålene om seksuell helse som andre og at de ikke får viktig informasjon, for eksempel om prevensjon og fertilitet. Noen ungdommer forteller til og med at de har blitt avvist når de selv spør om seksuell helse.

God seksuell helse er viktig for psykisk og fysisk helse

Prosjektet har også vist oss at sex med funksjonsnedsettelser kan fungere godt. Ungdom med positive følelser for egen kropp og god kunnskap om seksualitet har ofte bedre psykisk og fysisk helse.

Noen forteller at de strever med å leve opp til forventninger om funksjonsevne og kjønnsroller, men prosessen med å bli kjent med egen diagnose kan også gi økt mestringsfølelse. Med andre ord: seksuell helse henger sammen med fysisk og psykisk helse.

Basert på de unges erfaringer med funksjonsevne og seksualitet, har vi laget noen tips til gode møter med ungdom med nedsatt funksjonsevne. Det viktigste er å huske at ungdom er ungdom, og at alle ungdommer skal behandles likt.

Tipsene til gode møter med ungdom om funksjonevne og seksualitet finner du her.

Om rapporten

Rapporten Sex som funker – Unges erfaringer med seksualitet og funksjonsevne undersøker tilbud om seksuell helse til ungdom med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom.

Rapporten gir eksempler på utfordringer ungdom med funksjonsnedsettelser kan møte innenfor seksuell helse og forslag til hvordan helsepersonell og lærere kan snakke med ungdommer om seksualitet. Rapporten er basert på intervjuer med ungdom og helsepersonell.

I 2018 lanserer Unge funksjonshemmede et e-læringsverktøy for helsepersonell og lærere om funksjonsevne og seksualitet. Prosjektet Sex som funker er støtta av Helsedirektoratet.

Last ned rapporten eller ta kontakt for å få den tilsendt.

Jeg tenker at nærhet er seksualitet. Det å kunne ha en kjæreste, og selvfølgelig sex også, men alt rundt. Å kunne vise fram kroppen sin, å føle seg elsket og å føle seg sett for den du er.

– Kvinne (26), progredierende diagnose

Det er viktig med tryggheten og relasjonen man bygger over tid. Personen [som informerer om sex] må være rolig og åpen. Bygge opp tilliten til dem de skal snakke med.

– Mann (24), sjelden, usynlig diagnose

Mamma sa at en lege hadde sagt at jeg ikke hadde en seksualitet på linje med andre. Det var liksom annerledes hos meg. Du har ikke lyst til å røre i det urørlige, så det var vel bedre å bare lukke øynene og håpe at det ikke var et problem.

– Mann, muskelsykdom

Mer om seksualitet og funksjonsevne

Tips til gode møter med ungdom om funksjonsevne og seksualitet

Tips til hvordan helsepersonell, lærere og andre fagpersoner kan snakke med ungdom om funksjonsevne og seksualitet. Det viktigste å huske er at ungdom er ungdom og at alle ungdommer skal behandles likt.

Sex som funker

I Sex som funker har vi samlet kunnskap om seksuell helse for unge med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom og laget et e-læringsverktøy.

Sex, tabuer og fordommer – tips til organisasjoner (2017)

I denne brosjyren finner du tips til hvordan organisasjoner kan jobbe med seksualitet.

Fotoutstillingen Jeg elsker (2017)

Her finner du ressurser fra fotoutstillingen Jeg elsker.