Prosjektlogo: 12. Hvordan fungerer NAV-ordningen for seksualtekniske hjelpemidler?

E-læringsverktøyet Sex som funker

En ung kvinne ligger i en seng med støtteputer og en vibrator.

12. Hvordan fungerer NAV-ordningen for seksualtekniske hjelpemidler?

Få kjenner til hvem som har ansvaret for å formidle seksualtekniske hjelpemidler, derfor har Unge funksjonshemmede og Likestillingssenteret samarbeidet om veilederne «Hva skal jeg si?».

Læringsmål:

 • Vite hva seksualtekniske hjelpemidler er og hvem som kan bruke det
 • Kjenne hvem som har ansvar for å hjelpe pasienter med å skaffe hjelpemidler
 • Kjenne til hvordan man kan få tak i hjelpemidler for seksualitet

Hva skal jeg si?

«Hva skal jeg si» er et prosjekt finansiert av Stiftelsen Dam, som har resultert i to veiledere, en til unge med funksjonsnedsettelser og en til helsepersonell i primær- og spesialisthelsetjenesten, og andre som jobber med unge funksjonshemmede og kronisk syke.

Begge veilederne kan lastes ned fra nettsiden vår her (bruk knappene øverst i menyen). For å få tilsendt trykket versjon ta kontakt på post@ungefunksjonshemmede.no.

Veilederne er basert på en spørreundersøkelse og kvalitative intervjuer. Det er gjennomført en spørreundersøkelse (besvart av 72 stykk) og fem individuelle intervju med medlemmer i Unge funksjonshemmede.tilegg har vi gjennomført fire fokusgruppeintervjuer med; 1) unge med funksjonsnedsettelser, 2) hjelpemiddel leverandører, 3) NAV og 4) helsepersonell.

Det handler ikke om at det er noe galt med oss. Det handler om at det er ting vi ønsker. Og det er ting vi trenger.

– Ungdom i individuelt intervju

Seksualtekniske hjelpemidler

Hva er seksualtekniske hjelpemidler?

Seksualtekniske hjelpemidler kan benyttes for utfordringer med for eksempel lyst, følsomhet, lubrikasjon, posisjon og bevegelse. Et seksualteknisk hjelpemiddel kan være alt fra penispumpe og vibrator til en bæresele, pute, hjelpemidler for hygiene, forflytning, muskelavslapping, smertelindring, spasmer eller ligge/sittestilling. Hjelpemidler kan brukes til å stimulere alle sansene, for eksempel kan et duftlys være et hjelpemiddel som bidrar til å bygge opp lyst.

Seksualtekniske hjelpemidler skal på lik linje med andre tekniske hjelpemidler kompensere for funksjonstap, opprettholde og bevare funksjoner. De kan anskaffes gjennom sykehus, hjelpemiddelsentralen, butikker på nett, i erotiske butikker og på apoteket.

Seksualtekniske hjelpemidler skal hjelpe på evnen til å ha et seksualliv, og kan også gi økt selvstendighet og mestring.

Jeg trenger stabilitet, å kunne støtte meg på noe som tåler litt. Og jeg trenger å kunne snu meg lettere.» Ungdom i individuelle intervju.

– Ungdom i individuelt intervju

Retten til seksualtekniske hjelpemidler

I Norge har vi rett til å få hjelpemidler til seksuelle formål på lik linje med retten til hjelpemidler til hjem, arbeid eller utdanning. Fastlegen har ansvar for å søke NAV om seksualtekniske hjelpemidler, men annet helsepersonell, som for eksempel ergoterapeut kan bistå pasienter i å finne ut hva de har behov for. Rammeavtalen hos NAV blir forklart nærmere under.

Siden 2010 har alle leger hatt tilgang til å bestille hjelpemidler for seksuell helse, fram til da var det kun urolog, gynekolog, og nevrolog som kunne gjøre dette. Legen må bekrefte at det seksualtekniske hjelpemidlet er nødvendig for å bedre den seksuelle funksjonsevnen. Medlemmer av folketrygden kan få refundert utgifter til seksualtekniske hjelpemidler ved varig og vesentlig nedsatt funksjonsevne i minst 2 år.

«Det er bedre at legen fremstiller det litt sånn: dette er tilbud som jeg gir til alle ungdommer uansett bakgrunn, uansett etnisitet og alt det der, og så forteller de om det.» Informant, ungdomsgruppa

 

Eksempler på seksualtekniske hjelpemidler

 • Ereksjonspumper
 • Dilatorsett
 • Kunstig vagina (fleshlight)
 • Fingervibrator
 • Smertelindring
 • Vaginalvekter/kuler
 • Stimulator for penis
 • Puter/madrasser
 • Trusevibrator
 • Vibrasjonsstav
 • Glidemiddel
 • Massasjevibrator
 • Elektrisk penispumpe
 • Potensmedikamenter
 • Løfteanordning for å komme i posisjon
 • Vibrasjonspute
 • Bekkenbunnsvibrator
 • Personløfter / takheis
 • Varmepute/varmeteppe

 

Hvem trenger hjelpemidler for seksuallivet?

Målgrupper for ordningen om seksualtekniske hjelpemidler gjennom NAV:

 • Personer med ingen eller dårlig seksuell funksjon pga. sykdom/skade, f.eks. kvinner og menn som behandles/er behandlet for kreft (strålebehandling, hormonell behandling mv.)
 • Personer med nevrologiske sykdommer og skader, f.eks. CP, MS eller ryggmargsskade. Nedsatt motorikk og/eller sensibilitet. Spasmer.

Les mer om ordningen på NAVs nettside.

Jeg vil at legen likestiller meg med andre og tenker at selvfølgelig har denne pasienten også en seksualitet!

– Informant, ungdomsgruppa

Hvem bør informere om tilbudet

Av respondentene i spørreundersøkelsen er det kun 4% av kvinnene som har opplevd at helsepersonell har tatt opp temaet seksualtekniske hjelpemidler. Ingen menn i respondentgruppa har opplevd at helsepersonell har tatt opp temaet seksualtekniske hjelpemidler.

Det er veldig varierende hvem pasienten ønsker å få informasjon fra. Derfor blir det viktig at en får spørsmål om seksualtekniske hjelpemidler fra flere yrkesgrupper, slik at en har mulighet til å prate med den en føler seg mest komfortabel med. Ungdomsgruppa ønsket også å bli henvist til nettsider, samt at helsepersonell har informasjonsmateriell liggende fremme. Slik kan en få en invitasjon til å snakke om temaet hvis en ønsker.

 

Helsepersonell må åpne øynene for at folk har forskjellige legninger. Jeg er bifil. Jeg trenger flere hjelpemidler når jeg skal ha kontakt med jenter enn med gutter.

– Informant, ungdomsgruppa

Engasjer deg

Sammen kan vi jobbe for:

 • Å få flere hjelpemidler inn på rammeavtalen til NAV
 • At andre yrkesgrupper enn leger bør kunne signere søknadspapirer om hjelpemidler
 • At lyst og nytelse aspektet må mer frem og aksepteres på en bedre måte
 • Å skape samarbeide mellom produktutviklere og organisasjoner

 

Vi anbefaler også:

 

Refleksjonsspørsmål

 1. Hvordan kan du spørre ungdom om de har vurdert å bruke et seksualteknisk hjelpemiddel?
 2. Hvordan kan du veilede ungdom til å finne riktig seksualtekniske hjelpemiddel?
 3. Hvem kan du kontakte for å finne ut hvilke hjelpemidler som kan kjøpes og hvilke som kan søkes om hos NAV?

Veileder for helsepersonell

Veileder for ungdom

Vel blåst!

Gratulerer, du har gjennomført hele kurset om seksuell helse og funksjonsnedsettelser!

Fortell oss hva du synes?

Vi vil gjerne vite hvem som har hatt nytte av dette kurset og hvordan vi kan forbedre innholdet.
Klikk her for å komme til evalueringsskjemaet.

Vis at du har tatt kurset

Her kan du laste ned en plakat som forteller ungdom som kommer til din arbeidsplass at de kan snakke med dere om seksuell helse og at du har fullført dette kurset.

Refleksjonsspørsmål fra alle kapitlene

Her finner du alle oppgavene i kurset samlet, slik at du kan reflektere videre over spørsmålene eller diskutere dem med kolleger.