Prosjektlogo: Fagbladet Sykepleien

E-læringsverktøyet Sex som funker

Fagbladet Sykepleien

Fagbladet Sykepleien har i 2021 har laget et temanummer om seksuell helse.

Fagbladet Sykepleien har i 2021 har laget et temanummer om seksuell helse. Her er det mye bra kunnskap, inkludert hvordan helsepersonell bør snakke med pasienter om temaet. Se under for kapitteloversikt og last ned PDF her.

 

Kapitteloversikt

Side 18 – Essay: Sykepleiere kan ikke overse seksualiteten

Del 1: Seksuell helse

Side 26 – Fagartikkel: Hva er seksuell helse?

 

Del 2 PLISSIT – samtale om seksualitet

Side 34 – Fagartikkel: Sykepleiere kan hjelpe pasienten til bedre seksuell helse

Side 42 – Fagartikkel: Slik arbeider sexologiske rådgivere

 

Del 3 Seksualitet og sykdom

Side 52 – Innspill: Kreften plaget meg ikke, men jeg ble syk av behandlingen

Side 55 –  Pasientforeningene: Pasienter etterspør rådgivning

Side 60 – Medisiner: Seksuelle problemer kan være en bivirkning

Side 64 – Parkinson: – Vi får ofte spørsmål om tap av impulskontroll

Del 4 Alle har en seksualitet

Side 70 – Essay: Alle har rett til et sexliv

Side 79 – Danmark: – Jeg tar alltid 100 prosent utgangspunkt i klientenes ønsker

Side 86 – Fagartikkel: Seksualitet hos personer med demens kan være til glede og besvær

Side 92 – Kognitiv svikt: Dette kan du gjøre når pasienten er kåt

Side 96 – Kjønnslemlestelse: – Kvinnene trenger kunnskap om egen seksualitet

Side 100 – Kjønnsmangfold: «Kvinne» og «mann» rommer ikke alt

Side 104 – Fagartikkel: Helsepersonell må legge til rette for eldre skeive

 

Del 5 Seksualitet og psykisk helse

Side 115 – Psykisk helse: – Seksualitet og psykisk helse er som høna og egget

Side 118 – Bipolar lidelse og personlighetsforstyrrelse: – Jeg skammer meg ikke over seksualiteten min.

Side 122 – Psykiater: – Skam er en av de verste følelsene folk kan ha

Side 126 – Innspill: Vi må tørre å snakke om overgrep

Side 130 – Fagartikkel: Snakk om seksualitet med pasienter med spiseforstyrrelser

Side 136 – Innspill: Seksuell uhelse er ikke et luksusproblem

Side 142 – Les mer – bøker og nettsteder om seksualitet

Side 150 – Forbundslederen: Let’s talk about sex (and nursing)