Prosjektlogo: 8. Hvordan kan psykisk helse påvirke seksuell helse?

E-læringsverktøyet Sex som funker

Et kjærestepar ligger i en seng. Den ene ser mot kamera, den andre ser mot kjæresten sin. Foto.

– Aksept betyr at jeg ser at det finnes noe større enn sykdommen min, og det er livet i seg selv. Det betyr også at jeg vet at jeg er ok, og at jeg vil fortsette å være mye mer enn bare ok. For vi må kjenne til smerte for å vokse, mislykkes for å forstå, og miste for å vinne. Nå som jeg er dobbeltamputert føler jeg meg endelig trygg på meg selv, takket være de syv årene jeg har hatt å vokse på, forteller Celine. Illustrasjonsbilde av Celine og kjæresten fra fotoprosjektet #jegelsker. Foto: Unge funksjonshemmede/Brian Cliff Olguin.

8. Hvordan kan psykisk helse påvirke seksuell helse?

Her lærer du om hvordan psykisk og seksuell helse henger sammen.

Læringsmål:

  • Vite at psykisk helse påvirker seksuell helse og motsatt.
  • Forstå de mentale delene av seksualiteten og hvilke utfordringer som kan oppstå.
  • Vite at man kan henvise til en psykolog for bekymringer knyttet til seksualitet.

Philip Wigglesworth er psykolog med videreutdanning i sexologi. I denne filmen forteller han om hvordan psykisk helse og seksuell helse henger sammen. Han gir eksempler på når og hvorfor man bør snakke med en psykolog om seksualitet.

Psykisk, fysisk og seksuell helse

Ungdom med positive følelser for egen kropp og god kunnskap om seksualitet har ofte bedre psykisk og fysisk helse.

Derimot gir negativt selvbilde, krenkelser og overgrep, mangel på kunnskap om egen seksualitet, ensomhet og tanker om at man ikke fortjener å bli elsket osv. dårlig seksuell og psykisk helse. For ungdom med nedsatt funksjonsevne kan det for eksempel være utfordrende å mestre livet med en diagnose, bryte med forventninger, si fra om hensyn og tilrettelegging, og man kan også oppleve å ikke bli trodd.

I tillegg er det viktig å huske på at personer som lever med fysiske helseutfordringer også er utsatt for psykiske helseplager. Ofte blir det mye fokus på behandling av fysiske symptomer uten at det gis rom for å snakke ut om hvordan disse oppleves å leve med. Samtidig som ungdom med funksjonsnedsettelser skal håndtere alt det innebærer å være kronisk syk, skal de også lære å sette ord på erfaringene sine.

Uten å kunne sette ord på egne behov og grenser blir det vanskelig å oppleve nærhet til andre.

Depresjoner påvirker jo om man lukker seg inn i seg selv, eller om man er åpen for andre. Og det påvirker også sexlysten.

– Kvinne (22 år), Ehlers Danlos Syndrom

De som har usynlige diagnoser har jeg opplevd at man må hjelpe med å finne ord for å forsvare og forklare hvorfor de ikke klarer å gjøre ting som andre forventer at de skal gjøre.

– Ergoterapeut

Identitet og selvaksept

Selv om vi alle er ulike, er det vanlig å føle seg ekstra annerledes hvis man ikke ser ut eller fungerer som flertallet. Det kan gå utover selvfølelsen. For noen fører det til at de for eksempel blir redde for å aldri få kjæreste eller oppleve sex.

Det er vanskelig å plassere identiteten vår i én bestemt kategori. For noen er det å leve med en funksjonsnedsettelse en av mange identiteter, mens det for andre kan utgjøre en sentral del av identiteten. For noen er det mulig å velge hvor åpne de skal være om sin diagnose og hvor stor plass de gir den, mens det for andre kan ta mer oppmerksomhet enn de skulle ønske. Da må man jobbe med å akseptere situasjonen likevel.

Alle fortjener å ha positive følelser for sin egen kropp akkurat sånn den er. Dersom ungdom får støtte til å bearbeide det som er vanskelig eller snakke om sitt selvbilde, og til å finne strategier for mestring, kan alle oppleve god selvfølelse. Man kan oppdage at det har sine fordeler å ha en funksjonsnedsettelse eller kronisk diagnose og samtidig være for eksempel skeiv, eller omvendt.

Hvis du har blitt kjent med en kropp som fungerer annerledes eller ser annerledes ut enn vennene dine gjør, kan det også være lettere å akseptere din egen seksuelle identitet. Og har du erfaring med å fortelle venner at du for eksempel ønsker å bruke pronomen hen, kan det også bli lettere å fortelle om en diagnose. Erfaring med å mestre livet med en funksjonsnedsettelse eller kronisk diagnose, kan komme godt med senere i livet.

Jeg må tilstå at første skritt må være at jeg tør å overbevise meg selv om at jeg fortjener et seksualliv, om det er riktig å si fortjener.

– Mann (27 år), sjelden, synlig diagnose

Det er veldig tøft, psykisk og følelsesmessig, å være noe man ikke vil være. En helsearbeider må ha vidvinkel i møte med folk. ´Ok, er det sånn du tenker og føler?´.

– Sexologisk rådgiver

Seksualitet handler også om den sorgen det er for noen å ikke ha en partner og kanskje aldri har hatt en partner, at det kan handle om ensomhet.

– Rådgiver med ansvar for seksuell helse.

 Vi anbefaler også:

Refleksjonsspørsmål:

  1. Hvor viktig er identitet og seksuell helse for selvfølelsen?
  2. Hvordan berøres seksuell helse av måten vi ser på oss selv, eller opplever at andre ser oss?
  3. Hvordan kan samtaler med en helsesøster, psykolog eller andre om hvordan vi har det mentalt, bidra til god seksuell helse?