Prosjektlogo: Om prosjektet Sex som funker

E-læringsverktøyet Sex som funker

Om prosjektet Sex som funker

Dette e-læringsverktøyet er laget av Unge funksjonshemmede som en del av prosjektet Sex som funker, finansiert av Helsedirektoratet fra 2016-2021.

Gjennom prosjektet har vi innhentet og formidlet kunnskap om seksuell helse for unge med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom. Dette har vi gjort gjennom dybdeintervjuer med ungdom og fagpersoner, en spørreundersøkelse blant våre medlemsorganisasjoner, workshops, kurs, foredrag, nettverksarbeid og politisk påvirkning.

En referansegruppe bestående av helsepersonell, undervisere og ungdom har bidratt gjennom hele prosjektperioden med gode råd og innspill. I tillegg har Unge funksjonshemmede samarbeidet med flere relevante organisasjoner og fagpersoner.

Vi har møtt ildsjeler som jobber for at ungdom med funksjonsnedsettelser skal få god kunnskap om seksuell helse, men mange opplever å være alene om å prioritere dette. Derfor håper vi Sex som funker kan bidra til at flere i helsevesenet blir med på laget. Slik at vi får et samfunn der alle, uavhengig av funksjonsevne, kan leve ut sin seksualitet trygt og åpent.

Det er bra hvis dere lager et e-læringsverktøy som kan få oss til å få dette litt lengre fram i pannebrasken. Hjemmesykepleie, fysioterapeuter, ergoterapeuter, helsesøstre og fastleger bør kunne hjelpe folk med det her.

– Ergoterapeut

Jeg har opplevd at man på en måte blir behandlet som en kropp, og ikke som et menneske.

– Kvinne (25 år), cerebral parese

Fagrapport om seksuell helse og funksjonsnedsettelser

Sitatet av kvinnen med CP over er hentet fra rapporten Sex som funker – unges erfaringer med seksualitet og funksjonsevne, som ble lansert i 2018 som en del av prosjektet. Rapporten er basert på intervjuer med ungdom, helsepersonell og lærere.

Rapporten gir eksempler på utfordringer ungdom med funksjonsnedsettelser kan møte innenfor seksuell helse og forslag til hvordan helsepersonell og lærere kan snakke med ungdommer om seksualitet. Dette danner, sammen med intervjuene vi har gjort med fagpersoner, et kunnskapsgrunnlag for det følgende e-læringskurset.

Rapporten fokuserer på unges erfaringer, mens du i løpet av dette kurset vil møte helsepersonell og lærere som deler sine tanker om hvordan man kan snakke med unge om seksualitet.

Last ned rapporten i PDF her.

Kom i gang

Kom i gang med e-læringsverktøyet ved å klikke på neste nederst på siden!