Prosjektlogo: Litteraturliste

E-læringsverktøyet Sex som funker

Litteraturliste

Her finner du en liste over relevant videre lesning.

Publisert 14. november 2018

Skrevet av Unge funksjonshemmede

Regjeringens planer

 • Trygghet, mangfold, åpenhet. Regjeringens handlingsplan mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk 2017-2020. (BLD)
 • Snakk om det! Strategi for seksuell helse (2017–2022). (HOD)
 • #Ungdomshelse – regjeringens strategi for ungdomshelse 2016–2021

Relevant forskning

 • Annon, J.S. (1974). The behavioural treatment of sexual problems: Brief therapy, 1st edn. Kapiolani Health Services, Honolulu
 • Kristina Areskoug-Josefsson, Päivi Juuso, Gunvor Gard, Bo Rolander & Agneta Larsson (2016) Health Care Students’ Attitudes Toward Addressing Sexual Health in Their Future Profession: Validity and Reliability of a Questionnaire  International Journal of Sexual Health Vol. 28 , Iss. 3,2016 http://www.tandfonline.com/doi/ref/10.1080/19317611.2016.1199453?scroll=top
 • East, L. J., and T. R. Orchard. (2013). “Somebody Else’s Job: Experiences of Sex Education among Health Professionals, Parents and Adolescents with Physical Disabilities in Southwestern Ontario.” doi:10.1007/s11195-013-9289-5.
 • Fischer, N., & Træen, B. (2016). Medisinstudenters intensjon om å tematisere seksualitet i behandlingsrommet [Medical students’ intention to talk about sexuality in clinical practice]. Scandinavian Psychologist, 3, e14.
 • Folkhälsomyndigheten (2019), «Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i Sverige 2017», Sverige
 • Grønningsæter og Haualand (2012), «Usynlig og selvlysende. Å være lesbisk, homofil, bifil eller transperson med nedsatt funksjonsevne.» Fafo-rapport 2012:53.
 • Helland, Y., Garratt, A., Kjeken, I., Kvien, T., & Dagfinrud, H. (2013). Current practice and barriers to the management of sexual issues in rheumatology: results of a survey of health professionals. Scandinavian Journal of Rheumatology,42(1), 20–26.
 • Hughes, K., Bellis, M.A., Jones, L., Wood, S., Bates, G., Eckley, L., McCoy, E., Mikton, C., Shakespeare, T., Officer, A. (2919) Prevalence and risk of violence against adults with disabilities: A systematic review and meta‐analysis of observational studies. Lancet. 2012;379:1621–1629.
 • Kittelsaa, Kristensen og Wik (2017), «Kjønn i forskning om funksjonshemming. En litteraturstudie.» NTNU Samfunnsforskning, avdeling for mangfold og inkludering.
 • Solberg (2017), «Skeiv i Helse-Norge. Kartlegging av tilbud for skeive i Innlandet og helsepersonells kompetanse om seksuell orientering, kjønnsuttrykk og kjønnsidentitet.» Likestillingssenteret rapport 2/2017.
 • Træen, B. & Schaller, S. (2013). Talking to patients about sexual issues: Experiences of Norwegian psychologists. Sexual and Relationship Therapy, 28(3), 283–293. doi:10.1080/14681994.2013.768338

FN-rapporter