Prosjektlogo: 11. Hvordan kan læreren inkludere alle i seksualitetsundervisningen?

E-læringsverktøyet Sex som funker

Kvinne ligger på en seng, med en dyne delvis over seg. Foto.

– Det er en myte at funksjonshemmede ikke kan være sexy og sensuelle. Bare se på meg! Jeg nekter å la stereotypene kontrollere meg, og de bør heller ikke kontrollere andre, sier Sally, som var med i fotoprosjektet #jegelsker. Foto: Unge funksjonshemmede/Brian Cliff Olguin.

11. Hvordan kan læreren inkludere alle i seksualitetsundervisningen?

Her lærer du om hvordan læreren kan gjøre seksualitetsundervisningen inkluderende.

Læringsmål:

  • Forstå hvilken rolle skolen har i å informere om seksuell helse.
  • Reflektere over hvordan skolen kan fungere som arena for å lære elevene om mangfold og hvordan man kan bistå elever med funksjonsvariasjoner til andre kilder til informasjon.
  • Vite hvor du kan finne undervisningsmateriell for seksualitetsundervisningen.

Marianne Støle-Nilsen, pedagog og ansvarlig for Uke 6 materiellet til Sex og politikk, forteller i denne filmen om hva som er viktig å huske når man underviser om seksuell helse.

Relevant undervisning for alle

Seksualitetsundervisning er mye mer enn kunnskap om sex, den er viktig for å:

  • Sikre barn og unge kunnskap og kompetanse om kropp, grenser, seksualitet og seksuell helse.
  • Skape positivt holdningsskapende arbeid for styrket selvfølelse og evne til å ta gode valg for seg selv og i møte med andre.
  • Sørge for et godt psykososialt miljø for elevene, og er et godt tiltak for å forebygge mobbing og trakassering/overgrep.

I alle klasserom er det et mangfold og alle elever vil i løpet av livet møte mennesker med ulike funksjonsnivå, ulik seksuell orientering, og så videre. Derfor er det så viktig å bryte tabuer om det å være annerledes.

Et godt utgangspunkt for god seksualitetsundervisning er å ha en positiv innstilling til mangfold og en positiv fremstilling av seksualitet. Selv om det er viktig å snakke om diskriminering, seksuelle overgrep, seksuelt overførbare infeksjoner og uønskede graviditeter, så er de viktig å ha et positivt grunnsyn på at vi er alle seksuelle vesener og vi er alle like verdifulle.

Den nye overordnede delen av læreplanverket, «Overordnet del – verdier og prinsipper for grunnopplæringen», er vedtatt og her ligger det tydelige føringer for at blant annet seksualitet, kjønn, likestilling, menneskerettigheter og antidiskriminerende holdningsarbeid skal være en del av opplæringen.

Dette er spesielt vektlagt i beskrivelsen av det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring. Gjennomgående i overordnet del vektlegges elevenes identitetsdanning, evne til refleksjon og kritisk tenkning og sosial samhandling; alle disse temaene er aktuelle for seksualitetsundervisning.

Det er jo en bra start at man har mulighet til å sjekke ting på nettet, men man bør få det mer inn i skolen, og lære at det faktisk er greit å snakke med lege eller helsesøster om temaet.

– Mann (24 år), sjelden, usynlig diagnose

Lærerens rolle

Mange skoler velger å invitere organisasjoner som Medisinernes seksualopplysning, Skeiv ungdom, Sex og samfunn eller Røde Kors til å holde seksualitetsundervisningen i ungdomsskoleklasser. Dette er personer med god fagkunnskap og erfaringer med å jobbe med seksuell helse. Det kan være lettere for klassen å ha diskusjoner om seksualitet med noen de ikke ser hver dag.

Samtidig har læreren en viktig rolle i unges liv, nettopp fordi de ser elevene og klassen hver dag. En lærer har bedre forutsetning for å bli kjent med elevenes behov og erfaringer, for eksempel om noen har en kronisk sykdom. Dersom en elev har vært utsatt for trakassering eller overgrep kan en lærer lettere bygge opp tillit over tid som gjør at eleven kan komme og fortelle hva som har skjedd. Derfor er det viktig at lærere viser en trygghet og åpenhet for å snakke om seksuell helse, og at læreren forstår at elevene utvikler seg i ulikt tempo og har ulike tilretteleggingsbehov.

Mange lærere velger også å bruke Uke 6, som distribueres av Sex og politikk. Unge funksjonshemmede har samarbeidet med alle organisasjonene nevnt over for at eksisterende materiell er relevant for alle uavhengig av funksjonsevne.

Godt samarbeid mellom lærer og helsesøster er viktig, og kanskje ekstra viktig dersom elever har utfordringer med psykisk eller somatisk helse. Sist, men ikke minst, er det viktig at elever som har mye fravær på grunn av kronisk sykdom ikke går glipp av all seksualitetsundervisning. Det bør være like høyt prioritert å sende med seksualitetsundervisningsmateriell, som det er å sende med mattelekser.

Kvinne ligger i henslengt i en seng og smiler. Hun har på seg en singlet og truse, og det er et rosa slør over bildet. Foto.

Lån fotoutstillingen #jegelsker gratis

Vi låner ut fotoutstillingen #jegelsker til skoler, sykehus eller andre.

Utstillingen kan være veldig fin for å øke bevisstheten om mangfold og kan brukes i seksualitetsundervisning.

Ta kontakt for å låne utstillingen eller bestille brosjyren.

Les om #jegelsker

Utdanningen jeg nå tar som er videreutdanning i seksuell helse og seksualitetsundervisning er en av veldig få kilder til profesjonskompetanse innenfor dette.

– Lærer på VGS

Oppgaver til seksualundervisning

Vi har laget diskusjonsoppgaver som kan brukes i seksualitetsundervisning for 8.-10. trinn og videregående skole. Oppgavene finner du her.

Vi anbefaler også:

Refleksjonsspørsmål

  1. Hvordan kan du inkludere funksjonsevne i seksualitetsundervisning?
  2. Hvordan kan du ivareta elever som bryter med normer for seksualitet, kjønn og funksjonsevne?
  3. Hvordan kan du sikre at alle elevene får relevant undervisning og at de utenom undervisningen finner fram til informasjonstjenester som er nyttige for seg?