Prosjektlogo: Kronisk inkludering

Et verktøy for å jobbe med inkludering og funksjonsevne i skolen

En grønn tavle hvor det står Kronisk inkludering, et verktøy for å jobbe med inkludering og funksjonsevne, og mot mobbing og hatprat i skolen

En grønn tavle hvor det står Kronisk inkludering, et verktøy for å jobbe med inkludering og funksjonsevne, og mot mobbing og hatprat i skolen

Kronisk inkludering

Kronisk inkludering er et verktøy for å jobbe med inkludering og funksjonsevne, og mot hatprat og mobbing i skolen.

Unge funksjonshemmedes rapport Stå opp mot hatprat! har vist at det virker som at problematikk knyttet til mobbing og hatprat mot personer med funksjonsnedsettelser ofte går under radaren.

Vi håper verktøyet kan synliggjøre holdninger og fordommer mot personer med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom slik at det blir lettere å kjenne igjen, oppdage, forebygge og håndtere krenkelser mot elever med funksjonsnedsettelser på skolen.

Kom igang med verktøyet ved å trykke deg fram i menyen over.