Prosjektlogo: Tips til øvelsene

Et verktøy for å jobbe med inkludering og funksjonsevne i skolen

Tips til øvelsene

Her finner du informasjon om øvelsene som kan brukes i undervisningen og tips til hvordan du kan gjennomføre dem.

Øvelser til bruk i undervisning

Vi har laget noen øvelser som kan brukes i undervisning for 8.-10. trinn og videregående skole.

Hensikten med disse øvelsene er å gi lærere øvelser om tematikk knyttet til funksjonsnedsettelser og holdninger som kan brukes i undervisning med elevene. Alle elever bør ha kunnskap om funksjonsmangfoldet i samfunnet, ikke bare de som har en funksjonsnedsettelse selv. Som nevnt tidligere handler utfordringene ungdom med funksjonsnedsettelser møter nemlig mye om normer og forventninger i samfunnet, ikke nødvendigvis om selve diagnosen.

Det vil være gunstig å ha lest rapporten Stå opp mot hatprat! og ha gått igjennom verktøyet før du gjør øvelsene med elevene slik at du får et godt grunnlag for forståelsen av tematikken som skal jobbes med i øvelsene. Bruk gjerne refleksjonsspørsmålene som er presentert gjennom verktøyet Kronisk inkludering som hjelp i øvelsene.

Hvis du ikke har vært gjennom hele verktøyet kan det være lurt å kikke litt på disse kapitlene før du gjennomfører øvelsene:
1. Hvordan er det å være ung med en funksjonsnedsettelse?
2. Hvordan håndtere normer og holdninger for funksjonshemmede?
3. Kritisk tenkning
4. Identitetsbasert mobbing
5. Språkbruk og hatprat
6. Se hele eleven

Øvelsene du kan gjennomføre med elevene finner du på neste side.

Tips til gjennomføring av øvelsene:

Læreren kjenner eleven og klassen og må ta en vurdering på hva som kan fungere for sin klasse. Når du skal gjennomføre øvelsene er det noen ting det er lurt å ha tenkt igjennom på forhånd og ha i bakhodet. Det er sannsynlig at noen av problemstillingene og tematikken som presenteres i øvelsene kan berøre noen av elevene. Med tematikk knyttet til mobbing, hatprat og fordommer – vær oppmerksom på om noen føler seg truffet. La elevene få vite at de kan få hjelp hvis de har behov for det.

Vær på vakt for fordommer mot personer med funksjonsnedsettelser i elevgruppen, samt at enkeltpersoner kan bli støtt av øvelsene (eller av andre elever). Husk også at noen elever har usynlige diagnoser, eller at de har en venn eller familiemedlem som har en funksjonsnedsettelse som kan føle seg truffet. I tilfeller der dette gjelder eller du tenker at det kan oppstå problemer, kan det være lurt å ta enkeltpersoner til side på forhånd og ta en prat før øvelsene blir introdusert. Snakk med dem om at de kan være en nyttig ressurs og pass på at de føler seg komfortabel med øvelsen. Alle bærer med seg fordommer ubevisst, og derfor er det viktig at du også reflekterer over egen rolle og holdninger.

Elevene skal føle seg trygge når oppgavene diskuteres, og føle seg komfortabel med å uttrykke meningene sine. For å få til dette kan det være lurt å lage noen grunnleggende regler sammen med elevene.

  • Behandle elevene som likeverdige – både i forhold til hverandre og i forhold til deg.
  • Prøv å skape et trygt og åpent miljø hvor elevene har gjensidig respekt for hverandre og hverandres meninger. Det er viktig at elevene ikke ekskluderer, ignorerer, fordømmer eller er respektløse mot hverandre.
  • Med tanke på tematikken i øvelsene må man ta høyde for at noen av elevene kan ha holdninger som er kontroversielle, lite empatiske eller gjennomtenkte. Hvis dette skulle skje – prøv å skap forståelse og vis dem et annet perspektiv. Spør dem for eksempel hvordan de ville føle hvis «…X…» osv.
  • Inviter til spørsmål og diskusjon. Hjelp elevene med å finne informasjon og resonere seg frem til egne svar og meninger.
  • Ta forslagene til elevene på alvor. Det er sannsynlig at de vil engasjere seg mer hvis de føler eierskap.

Har du noen innspill eller tilbakemeldinger til verktøyet eller øvelsene som du ønsker å dele? Send din tilbakemelding til maren@ungefunksjonshemmede.no