Prosjektlogo: 6. Se hele eleven

Et verktøy for å jobbe med inkludering og funksjonsevne i skolen

6. Se hele eleven

Mange unge med funksjonsnedsettelser opplever at de ikke blir sett, trodd på eller satt krav til i løpet av skolegangen.

Skolen skal møte elever med tillit, respekt og stille forventninger for å fremme lærelyst og trivsel. Alle elever skal behandles likeverdig, og ingen skal bli utsatt for diskriminering. Mange unge med funksjonsnedsettelser opplever at de ikke blir sett, trodd på eller satt krav til i løpet av skolegangen.

Flere unge opplever at diagnosen eller funksjonsnedsettelsen blir deres identitet fordi mange ikke klarer å se egenskapene og kvalitetene de kan bidra med. Fordommer er med på å skape slike barrierer, og kan gjøre det vanskelig å se hele mennesket. En funksjonsnedsettelse er noe man har, ikke noe man er. Unge ønsker, og har rett til, å føle seg som en del av et inkluderende skolemiljø som ser dem for den de er og aksepterer dem. Alle mennesker er unike og vi har alle både svakheter og styrker. Mange opplever å skille seg ut eller føler seg annerledes. Anerkjennelse av mangfold som en berikelse er med på å skape et tryggere og mer inkluderende skolemiljø. Elevene skal lære seg å ta andres perspektiv og formålsparagrafen til Opplæringsloven og overordnet del av læreplanverket slår fast at menneskeverdet skal være ukrenkelig.

Alle er spesielle på en eller annen måte, og vi prøver å ufarliggjøre det med at annerledeshet og mangfold er bra for oss. Det skal ikke være en belastning. Vi fokuserer på at det skal være en berikelse å ha elever som er forskjellige og har ulike behov som kan bidra på ulik måte i klassemiljøet. Jeg opplever at det er god forståelse så lenge elevene får det forklart og får kunnskap om det.

– Fagleder videregående skole, mann

Elever med funksjonsnedsettelser blir ofte møtt med lave forventninger på grunn av fordommer og negative holdninger. Selv om man har en funksjonsnedsettelse, vil ikke det nødvendigvis ha noe å si for læringsevnen eller potensialet for å mestre og bidra. Har man en usynlig funksjonsnedsettelse eller kronisk sykdom kan man være bekymret for å ikke bli tatt på alvor eller bli trodd på fordi man ser «frisk» ut, og det kan være vanskelig å forstå eller se hvilke utfordringer man har. Derfor kan elever som har en usynlig funksjonsnedsettelse oppleve å bli stilt for høye forventninger til, og kan ha et større behov for å bli sett. Elever som har en synlig funksjonsnedsettelse kan oppleve at diagnosen blir det eneste som definerer dem. Dette kan føre til at de blir stilt lavere forventninger til og ikke blir behandlet likt som andre.

Mitt største problem er at min funksjonsnedsettelse og kroniske sykdom er usynlig. Når skolearbeidet og skolegangen ble vanskelig var det lite forståelse, selv om skolen har fått masse informasjon og møter med både lege, kompetansesenter og sykehus.

– Kvinne, ulike diagnoser, 16-19 år

Det er viktigere å bli sett, enn å kunne se.

– Kvinne, blind, 30 år

Film fra Norsk revmatiker forbund: Når skinnet bedrar – Usynlig syk

Mange mennesker ser helt friske ut, men lever med en sykdom som ikke synes utenpå. Ofte blir de ikke trodd. Kampanjen «Usynlig syk» skal gi motivasjon og kunnskap til å forklare omverdenen hvilke tiltak som trengs for å få et bedre liv. Trykk på skjermbilde under for å se filmen på YouTube.

#usynl'gsyk på svart bakgrunn

Det står #usynl’gsyk på svart bakgrunn. Trykk på bildet for å se filmen.

 

Film fra Norges Handikapforbunds Ungdom (NHFU): #jeggodtarikke at diskriminering skaper mine merkelapper

Det står "Hjelpesløs" ved siden av en kvinne

Det står «Hjelpesløs» ved siden av en kvinne. Trykk på bilde for å se filmen.

Hva kan du som ansatt gjøre?

  • Se forbi funksjonsnedsettelsen – og se hele mennesket!
  • Sett fokus på mulighetene, være klar over begrensningene som finnes, men ikke la dette sette en stopper. Still forventninger, både faglig og sosialt!
  • Ikke alle med funksjonsnedsettelser er utsatte og sårbare, og syns at livet er vanskelig. For noen kan det være tøft og for andre er det helt fint. Vis forståelse og empati – ikke sympati.
  • Se, hør og tro på eleven. Det er ikke alt som er like åpenbart og synlig. Det er ikke sikkert dine forestillinger stemmer, derfor er det lurt å ikke anta men vise interesse og forståelse.

Refleksjonsspørsmål

  • Hvordan kan du få elevene til å forstå andres perspektiv og respektere hverandre? Hvordan kan du få elevene til å reflektere over hvordan de kan forhindre at menneskeverdet krenkes?
  • Hvordan kan du skape gode relasjoner mellom elevene slik at de føler seg trygge på hverandre?
  • Hva kan du gjøre for å skape et skolemiljø som verdsetter og respekterer mangfold?