Prosjektlogo: Om prosjektet

Et verktøy for å jobbe med inkludering og funksjonsevne i skolen

Om prosjektet

Lær mer om verktøyet Kronisk inkludering og prosjektet det er del av.

Dette nettbaserte verktøyet Kronisk inkludering er laget av Unge funksjonshemmede som en del av prosjektet Stå opp mot hatprat!, og er finansiert av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet fra 2019-2020.

Med prosjektet Stå opp mot hatprat! ønsker vi å bidra til økt kunnskap og bevissthet om hatprat og mobbing mot personer med funksjonsnedsettelse og kronisk sykdom i skolen.

Personer med funksjonsnedsettelser møter ofte fordommer og diskriminering hver dag på flere arenaer. Flere er også delvis ekskludert fra flere områder i samfunnslivet som arbeidsliv og utdanning. For barn og unge er skolen en viktig arena for læring og sosialt samvær, men også her oppleves former for utestengelse, mobbing og hatprat. Forskning viser at 1 av 3 personer med funksjonsnedsettelser blir utsatt for hatytringer. Personer med funksjonsnedsettelser blir ofte nevnt i forbindelse med arbeid mot diskriminering, men likevel også ofte glemt. Skolen skal være en trygg og inkluderende arena med nulltoleranse for mobbing og hatprat.

Rapport om hatprat og mobbing på skolen

Sitatene som brukes i verktøyet kommer fra rapporten Stå opp mot hatprat! Om mobbing og hatprat i skolen mot personer med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom, som ble lansert i 2020 og er en del av prosjektet Stå opp mot hatprat!. Som en interesseorganisasjon med 38 medlemsorganisasjoner har Unge funksjonshemmede et unikt innblikk i hvordan det kan være å ha en funksjonsnedsettelse, samtidig som man er ung.

I rapporten Stå opp mot hatprat! har vi undersøkt hvordan mobbing og hatprat på skolen mot personer med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom kan se ut, og hvordan skoler jobber med problematikk knyttet til dette.

I rapporten ønsket vi å sette søkelyset på noe som mange ikke tror skjer, og gi elever med funksjonsnedsettelser som opplever mobbing eller hatprat på skolen en stemme. Mange av de unge som deltok i undersøkelsen opplevde å ikke bli trodd da de varslet om mobbing eller at skolene ikke gjorde noe for å forbedre situasjonene.

Du kan laste ned og lese mer om rapporten under:

 

Kom i gang

Kom i gang med verktøyet ved å klikke på «Neste» nederst på siden!