Prosjektlogo: Om verktøyet

Et verktøy for å jobbe med inkludering og funksjonsevne i skolen

Om verktøyet

Finn ut hvordan du kan bruke verktøyet Kronisk inkludering

Målgruppe og formål med verktøyet

Vi ønsker at verktøyet vil bidra til at flere lærere og ansatte på ungdomsskoler og videregående skoler tar opp og reflekterer rundt temaer knyttet til mobbing og hatprat mot elever med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom. Bevisstgjøring og kunnskap om mobbing og hatprat mot unge med funksjonsnedsettelser er viktig for å skape et inkluderende og trygt skolemiljø.

Unge funksjonshemmedes rapport Stå opp mot hatprat! har vist at det virker som at problematikk knyttet til mobbing og hatprat mot personer med funksjonsnedsettelser ofte går under radaren. Vi håper verktøyet kan synliggjøre holdninger og fordommer mot personer med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom slik at det blir lettere å kjenne igjen, oppdage, forebygge og håndtere krenkelser mot elever med funksjonsnedsettelser på skolen.

Slik virker det

Verktøyet er gratis. Du velger selv om du vil se gjennom alle kapitlene eller gå til direkte til temaene som er mest relevante for deg.

Klikk deg frem i menyen over, eller scroll nederst på siden og klikk på «Neste» for å gå gjennom verktøyet steg for steg.

Vi oppfordrer til at flere gjennomgår verktøyet sammen, slik at dere har mulighet til å diskutere hvordan dere kan jobbe med å skape et inkluderende skolemiljø for alle elever. Vi anbefaler også at du leser rapporten Stå opp mot hatprat! som du kan finne her. Der finner du også en oppsummering av rapporten.

Oppbygging av verktøyet

Verktøyet presenterer ulike temaer knyttet til funksjonsnedsettelser og inkludering, og hvordan man kan jobbe mot mobbing og hatprat. Det presenteres også anbefalt videre lesning, refleksjonsspørsmål og tips for å skape et mer inkluderende skolemiljø. Vi har også laget noen øvelser som kan brukes i undervisning sammen med elevene. Disse finner du under «Materiell».

Verktøyet er delt inn i 11 kapitler med følgende tema:

 1. Rett til et trygt og godt skolemiljø
 2. Hvordan håndtere normer og holdninger til personer med funksjonsnedsettelser?
 3. Kritisk tenkning
 4. Identitetsbasert mobbing
 5. Språkbruk og hatprat
 6. Se hele eleven
 7. Dialog og åpenhet
 8. Ta det på alvor
 9. Samarbeid og helhetlig arbeid med skolemiljø
 10. Tilrettelegging
 11. Undervisning

Verktøyet gir også informasjon om hva en funksjonsnedsettelse er og hvordan det er å være ung med en funksjonsnedsettelse. I tillegg til funn og sitater fra rapporten Stå opp mot hatprat!, finner du nyttige lenker og ressurser til videre lesning og bruk i videre arbeid under «Videre lesning». Se oversikt i menyen over.

Har du noen innspill eller tilbakemeldinger til verktøyet eller øvelsene som du ønsker å dele? Send din tilbakemelding til maren@ungefunksjonshemmede.no