Prosjektlogo: Ungdomstid og overganger

Et verktøy for å jobbe med inkludering og funksjonsevne i skolen

Ungdomstid og overganger

Unge med funksjonsnedsettelser kan oppleve å møte på barrierer og utfordringer i ungdomstiden og overgangsfasen til voksenlivet som andre ungdom ikke kjenner på.

Ungdom er ikke en ensartet gruppe, men de har mange felles utfordringer. Ungdomstiden er en viktig overgangsfase hvor man blir mer selvstendig og trer inn i voksenlivet, samtidig som identiteten er i utvikling og man møter på nye utfordringer. Mange velger utdannelse, flytter hjemmefra og søker jobb.

Det er ikke alltid mulig å leve opp til forventninger om kropp, funksjonsevne eller sosial deltakelse, og derfor er det viktig å være bevisst på at disse forventningene er relativt snevert definert. Ungdomstiden er ofte preget av sårbarhet, usikkerhet og mange har et ønske om å ikke å skille seg ut eller oppfattes som annerledes. For mange ungdom er det viktig å føle tilhørighet med og være lik de andre i gjengen. Unge med funksjonsnedsettelser kan kanskje føle ekstra sterkt på dette. Opplevelser med utestenging, hatprat og mobbing kan også vanskeliggjøre ungdomstiden ytterligere for unge med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom.

Unge med funksjonsnedsettelser kan oppleve å møte på barrierer og utfordringer i ungdomstiden og overgangsfasen til voksenlivet som andre ungdom ikke kjenner på. Mange må for eksempel ofte ta et større ansvar for egen helse og behandling enn det andre ungdommer må, og dette kan være en ekstra påkjenning.

Trykk på bilde under for å se Sophie Elise tester Norge – Episode 2: På byen i rullestol. I episoden blir Sophie Elise utfordret av Marianne (19) til å tilbringe en dag i rullestol. Sophie Elise får seg flere overraskelser når hun drar på shopping og vorspiel med Mariannes svært åpenhjertige vennegjeng. NB! Du må ha TV2 Sumo konto for å se hele episoden, men det er gratis å registrere seg.

Stillbilde fra TV2 programmet «Sophie Elise tester Norge»

Stillbilde fra TV2 programmet «Sophie Elise tester Norge». Trykk på bilde for å se episoden på TV 2 Sumo.

Vi anbefaler følgende ressurser:

Refleksjonsspørsmål:

  • Hva kjennetegner ungdomstiden?
  • Og hva kjennetegner ungdomstid for personer med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom?
  • Hvordan tror du livet ditt ville blitt dersom du våknet opp en dag og plutselig hadde en kronisk sykdom eller funksjonsnedsettelse?