Prosjektlogo: Øvelser til undervisning

Et verktøy for å jobbe med inkludering og funksjonsevne i skolen

Øvelser til undervisning

Øvelser til bruk i undervisning.

Øvelse 1: Fordommer og barrierer  

Dette er en øvelse hvor elevene skal reflektere rundt barrierer og fordommer personer med funksjonsnedsettelser møter. Elevene skal se to videosnutter og jobbe med refleksjonsspørsmål.

Øvelse 2: Årsaker og virkninger av fordommer 

Denne øvelsen er basert på og inspirert av øvelsen Røtter og grener (side 94) i Bookmarks: https://theewc.org/content/uploads/2020/02/BookmarksNO_WEB-1.pdf

Øvelsen ser på årsaker og virkninger av fordommer mot personer med funksjonsnedsettelser. Elevene skal reflektere over tematikken ved hjelp av et «problemtre».

Øvelse 3: Hatprat 

Denne øvelsen er basert på og inspisert av øvelsen «Hva er verst?» som er hentet fra Bookmarks (side 98-101): https://theewc.org/content/uploads/2020/02/BookmarksNO_WEB-1.pdf

Dette er en innledende øvelse til hatprat. Elevene skal rangere ulike eksempler på hatprat mot personer med funksjonsnedsettelser etter hva de mener er «verre».