Logoen til Sex som funker mange ganger i et mønster. Grafikk.

Sex som funker

I Sex som funker har vi samlet kunnskap om seksuell helse for unge med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom og laget et e-læringsverktøy.

Publisert 19. september 2017

Skrevet av Unge funksjonshemmede

Prosjektet gikk opprinnelig fra 2016-2018 og var støttet av Helsedirektoratet. Det ble videreført i 2019-2020. Les mer om det her

Prosjektet skal bidra til økt kunnskap om egen seksuell helse og eksisterende informasjonstilbud for unge med funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer.

I tillegg ville vi utvikle kompetansen på feltet hos tjenestetilbydere som jobber med målgruppen.

Rapport om seksell helse og funksjonsevne

I 2017 lanserte vi rapporten «Sex som funker – unges erfaringer med seksualitet og funksjonsevne», som del av prosjektet.

E-læringsverktøy om seksuell helse

I prosjektet gjør vi dybdeintervjuer med ungdom og fagpersoner, utfører en spørreundersøkelse blant våre medlemsorganisasjoner, produserer materiell, driver nettverksarbeid og politisk påvirkning.

I 2018 lanserte vi e-læringsverktøyet om seksuell helse Sex som funker.

Vi inviterte også til fagdag om seksuell helse.

Ressurser om seksualitet og funksjonsevne

Ung, skeiv og funksjonshemma (2017)

Ungdommer som tilhører flere minoriteter har altfor dårlig tilgang på informasjon om seksuell helse. I dette notatet kan du lese hvilke tiltak Unge funksjonshemmede mener må til for å bedre den seksuelle helsen til ungdom som tilhører flere minoriteter.

Tips til gode møter med ungdom om funksjonsevne og seksualitet

Tips til hvordan helsepersonell, lærere og andre fagpersoner kan snakke med ungdom om funksjonsevne og seksualitet. Det viktigste å huske er at ungdom er ungdom og at alle ungdommer skal behandles likt.

Sex som funker – Unges erfaringer med seksualitet og funksjonsevne (2018)

Ungdom med positive følelser for egen kropp og god kunnskap om seksualitet har ofte bedre psykisk og fysisk helse. I denne rapporten har vi intervjuet unge om deres erfaringer med seksualitet og funksjonsevne.

Fotoutstillingen Jeg elsker (2017)

Her finner du ressurser fra fotoutstillingen Jeg elsker.

Sex, tabuer og fordommer – tips til organisasjoner (2017)

I denne brosjyren finner du tips til hvordan organisasjoner kan jobbe med seksualitet.