Figur med afrikansk hodeplagg. Grafikk.

I dette prosjektet skal vi sette mobbing og hatprat i skolen på agendaen!

Stå opp mot hatprat!

Dette prosjektet skal sette mobbing og hatprat i skolen på agendaen.

Publisert 14. februar 2019

Skrevet av Tora Hope

Prosjektet «Stå opp mot hatprat!» skal bidra til økt kunnskap og bevissthet om mobbing, krenkelser og hatprat av unge funksjonshemmede og kronisk syke i skolen.

Prosjektet varer fra 2019 – 2020, og er støttet av Barne-, ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir).

Vi vil samle inn kunnskap om hvordan mobbing og hatprat mot funksjonshemmede i skolen kan se ut, og hvordan ulike skoler jobber med tematikken. Funnene skal samles i en rapport.

På bakgrunn av kartleggingen, vil vi utarbeide et kompetansehevingsverktøy som skal bidra til å forebygge og bekjempe hatprat og mobbing i skolen.

Kontakt

Portrett av Eivind Digranes. Foto.

Eivind Digranes

Prosjektleder for inkluderende skole og rettigheter

476 60 707