Stå opp mot hatprat!

Dette prosjektet skal sette mobbing og hatprat i skolen på agendaen.

Publisert 14. februar 2019

Skrevet av Unge funksjonshemmede

Prosjektet «Stå opp mot hatprat!» skal bidra til økt kunnskap og bevissthet om mobbing, krenkelser og hatprat av unge funksjonshemmede og kronisk syke i skolen.

Prosjektet varer fra 2019 – 2020, og er støttet av Barne-, ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir).

Vi har samlet inn kunnskap om hvordan mobbing og hatprat mot funksjonshemmede i skolen kan se ut, og hvordan ulike skoler jobber med tematikken.

På bakgrunn av kartleggingen har vi utarbeide et kompetansehevingsverktøy som skal bidra til å forebygge og bekjempe hatprat og mobbing i skolen.

Les mer om rapporten her.

Dette prosjektet er støttet av   Bufdir logo horisontal

Kontakt

Maren smiler mot kameraet. Hun står foran en grønn busk og har på seg svart kort skjorte. Hun har kort mørkeblondt hår.

Maren Hagen Fuglesang

Rådgiver

482 11 380