En person i rullestol, med regnbuefarget hjul og et flagg med regnbuefargene. Personen er omgitt av hjerter. Grafikk.

I dette notatet finner du hvilke tiltak Unge funksjonshemmede mener må til for å bedre den seksuelle helsen til ungdommer som tilhører flere minoriteter.

Ung, skeiv og funksjonshemma

Ung, skeiv og funksjonshemma er et prosjekt om levekår for LHBT-personer med nedsatt funksjonsevne.

Publisert 3. oktober 2017

Skrevet av Unge funksjonshemmede

Prosjektet har som hovedmål å skape en arena som bidrag til holdningsendring på tvers av LHBT- og funkisorganisasjonene og som vil bedre levekåra for LHBT-personer med nedsatt funksjonsevne.

Prosjektet inkluderer kunnskapsinnhenting, materiellproduksjon og nettverksarbeid.

Jobber du med temaet? Meld deg gjerne inn i Facebook-gruppen Inkluderende organisasjon: Skeiv og funksjonshemma.

Prosjektet er støttet av ExtraStiftelsen.

Ressurser fra prosjektet

Ung, skeiv og funksjonshemma (2017)

Ungdommer som tilhører flere minoriteter har altfor dårlig tilgang på informasjon om seksuell helse. I dette notatet kan du lese hvilke tiltak Unge funksjonshemmede mener må til for å bedre den seksuelle helsen til ungdom som tilhører flere minoriteter.