Høretelefoner ligger på en gul bakgrunn. Foto: Malthe Wingen/Unsplash

Foto: Malthe Wingen/Unsplash

Lyden av mestring

Lyden av mestring er en flermedial podkast om hvordan ungdom med ulike funksjonshemminger og kroniske sykdommer mestrer utfordringer de møter i sin hverdag.

Publisert 3. oktober 2017

Skrevet av Tora Hope

Prosjektet skal løfte frem gode historier om hvordan ungdom med ulike funksjonshemminger og kroniske sykdommer mestrer utfordringer de møter i sine liv og sin hverdag, og sette mestringsstrategiene i et teoretisk system.

Målet er å gjøre det lettere for andre funksjonshemmede og kronisk syke ungdommer å benytte strategiene slik at de selv kan oppleve mestring. I tillegg vil vi bevisstgjøre den øvrige befolkningen på hvilke utfordringer funksjonshemmet og kronisk syk ungdom står ovenfor i hverdagen og hvilke mestringsstrategier de bruker.

Prosjektet starta opp i august 2017 og er støttet av ExtraStiftelsen.

Hver episode av podkasten vil bli publisert på nettsiden vår.

Kontakt

Bilde av ansatt. Foto.

Tale Birgitte Hansen

Prosjektleder for podkast