Høretelefoner ligger på en gul bakgrunn. Foto: Malthe Wingen/Unsplash

Foto: Malthe Wingen/Unsplash

Lyden av mestring

Lyden av mestring er en flermedial podkast om hvordan ungdom med ulike funksjonshemminger og kroniske sykdommer mestrer utfordringer de møter i sin hverdag.

Publisert 3. oktober 2017

Skrevet av Unge funksjonshemmede

Prosjektet løfter frem gode historier om hvordan ungdom med ulike funksjonshemminger og kroniske sykdommer mestrer utfordringer de møter i sine liv og sin hverdag, og setter mestringsstrategiene i et teoretisk system.

Målet er å gjøre det lettere for andre funksjonshemmede og kronisk syke ungdommer å benytte strategiene slik at de selv kan oppleve mestring. I tillegg vil vi bevisstgjøre den øvrige befolkningen på hvilke utfordringer funksjonshemmet og kronisk syk ungdom står ovenfor i hverdagen og hvilke mestringsstrategier de bruker.

Prosjektet ble gjennomført mellom august 2017 – juli 2019 og er støttet av ExtraStiftelsen.

Hver episode av podkasten er publisert på nettsiden vår med navnet Underveis.