Høretelefoner ligger på en gul bakgrunn. Foto: Malthe Wingen/Unsplash

Foto: Malthe Wingen/Unsplash

Lyden av mestring

Lyden av mestring er en flermedial podkast om hvordan ungdom med ulike funksjonshemminger og kroniske sykdommer mestrer utfordringer de møter i sin hverdag.

Publisert 3. oktober 2017

Skrevet av Unge funksjonshemmede

Hver episode av podkasten er publisert på nettsiden vår med navnet Underveis, men du kan lese mer om bakgrunnen til prosjektet nedenfor.

 

Prosjektet løfter frem gode historier om hvordan ungdom med ulike funksjonshemminger og kroniske sykdommer mestrer utfordringer de møter i sine liv og sin hverdag, og setter mestringsstrategiene i et teoretisk system.

Målet er å gjøre det lettere for andre funksjonshemmede og kronisk syke ungdommer å benytte strategiene slik at de selv kan oppleve mestring. I tillegg vil vi bevisstgjøre den øvrige befolkningen på hvilke utfordringer funksjonshemmet og kronisk syk ungdom står ovenfor i hverdagen og hvilke mestringsstrategier de bruker.

Prosjektet ble gjennomført mellom august 2017 – juli 2019 og er støttet av ExtraStiftelsen.