Et år for alle

Prosjektet skal bidra til at flere unge med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom kan velge folkehøyskole.

Publisert 14. februar 2019

Skrevet av Tora Hope

Studier viser at et år på folkehøyskole bidrar til å øke elevers mestringsfølelse, motivasjon og selvverd.

Samtidig er det vanskelig å få oversikt over hvilke folkehøyskoler som er tilrettelagte og tilgjengelige for unge med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom. Det finnes heller ingen studier om hvordan denne gruppen opplever tilbudet.

Skal undersøke tilrettelegging og tilgjengelighet

I prosjektet «Et år for alle» skal vi derfor undersøke hvordan unge med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom opplever tilretteleggingen og tilgjengeligheten til folkehøyskolene. Prosjektet er finansiert av Bufdir og varer fra 2019-2020.

Vi skal også samle kunnskap om hvilket utbytte unge med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom opplever at et år på folkehøyskole gir.

Bidra til bedre informasjon

Vi skal jobbe for at folkehøyskolene skal informere om tilgjengelighet og tilrettelegging på sine nettsider, og at flere blir tilgjengelige.

Skolene vil selv bli invitert til å komme med innspill på utfordringer og diskutere gode tiltak.

Kontakt

Portrett av Maja Lie Opdahl. Foto.

Maja Lie Opdahl

Prosjektleder for inkluderende folkehøyskoler

95 18 83 59