Se hele mennesket

En kampanje om psykisk helse
En ung kvinne smiler med teksten "Alle har en psykisk helse" skrevet over henne

En ung kvinne smiler med teksten "Alle har en psykisk helse" skrevet over henne

Se hele mennesket – en kampanje om psykisk helse

Hovedmålet med prosjektet er at ungdom med funksjonsnedsettelser skal få helhetlige behandlingstilbud, som også ivaretar psykisk helse.

Bruk knappene over for å lese om funnene fra spørreundersøkelsen og lære mer om prosjektet.