Se hele mennesket

Hovedmålet med prosjektet er at ungdom med funksjonsnedsettelser skal få helhetlige behandlingstilbud, som også ivaretar psykisk helse.

Publisert 14. februar 2019

Skrevet av Tora Hope

«Se hele mennesket» handler om sammenhengen mellom somatisk og psykisk helse.

Hovedmålet er å styrke det helhetlige behandlingstilbudet til funksjonshemmet og kronisk syk ungdom.

Prosjektet starter opp i 2019 og avsluttes i 2020.

Om prosjektet

En referansegruppe bestående av ungdom, helsepersonell og leger vil i samarbeid med Unge funksjonshemmede utarbeide en spørreundersøkelse for å samle erfaringer fra våre medlemmer.

Funnene fra undersøkelsen vil danne grunnlaget for en animasjonsfilm som skal deles på sosiale medier, og en plakat som skal distribueres til norske sykehus. Vi planlegger også en debatt våren 2020.

I løpet av prosjektperioden ønsker Unge funksjonshemmede og opprette samarbeid med organisasjoner og andre aktører som allerede jobber for å øke kompetanse om psykisk helse.

Ta gjerne kontakt med prosjektleder Anette Remme.

Prosjektet støttes av Extrastiftelsen.

Bakgrunn for prosjektet

De fleste psykiske lidelser debuterer i ung voksen alder.

Folkehelserapporten fra 2014 viser at hele 15-20 prosent av barn og unge mellom 3 og 18 år har nedsatt funksjon på grunn av psykiske plager. Disse tallene indikerer at ungdomstiden generelt er ekstra sårbar for mange og at ungdomstiden er en fase hvor sjansen for psykisk sykdom er økende.

For unge med kronisk sykdom og/eller funksjonshemninger, kan de psykiske plagene komme i tillegg til de fysiske.

 

 

Dette prosjektet er støttet av:

Extra Stiftelsen logo

Kontakt

Kvinne smiler til kamera. Foto.

Anette Remme

Rådgiver

481 77 252