Deltakerne i Unge funksjonshemmedes Ildsjelprogram står sammen i en gruppe og smiler til kamera. Foto.

Deltakerne i første samling i Ildsjelprogrammet, som Unge funksjonshemmede arrangerer i samarbeid med Fundatum. Foto: Gard Hongslo/Fundantum.

Ildsjelprogrammet

Ildsjelprogrammet er for deg som har et ekstra engasjement for å utvikle deg selv og organisasjonen din.

Publisert 24. november 2017

Skrevet av Tora Hope

Unge Funksjonshemmede fikk i 2017 støtte fra Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoners nye støtteordning Aktivitetsstøtta – Herreløs arv, til å lage et nasjonalt tilbud for engasjerte ildsjeler i våre medlemsorganisasjoner.

Kurset går over tre helger høsten og vinteren 2017-2018, og har et begrenset antall plasser. Alle i alderen 19-25 som er aktive i våre medlemsorganisasjoner kunne søke, både frivillige og ansatte. Samlingene foregår på tilrettelagte kurssteder i østlandsområdet.

Ildsjelprogrammet består av alt fra foredrag og gruppeoppgaver til simuleringsaktiviteter og egenarbeid. Vi trekker veksler på flere ulike fagfelter underveis, hovedsakelig sosialpsykologi, kommunikasjon og statsvitenskap. I tillegg bruker vi filosofi og kunsthistorie for å belyse spørsmålene vi er innom. Hovedmålene er at deltagerne skal få:

  • Tydelighet rundt egen identitet, verdier og motivasjon, særlig om sitt organisasjonsengasjement
  • God rolleforståelse og styrkete evner til mellommenneskelig kommunikasjon
  • Kunnskap om hvordan de kan utvikle sine relasjoner på en konstruktiv måte
  • Økt kompetanse på lederskap og kommunikasjon
  • Bedre innsikt i og ferdigheter til samfunnspåvirkning
  • Et mangfoldig og kompetent nettverk gjennom de andre deltagerne
  • Vi får ekstern faghjelp for å utvikle og gjennomføre kurset.

Ildsjelprogrammet var åpent for søknader mai – september 2017.

Her kan du lese blogginnlegg fra en av deltakerne på Ildsjelprogrammet.

Kontakt

Bilde av ansatt. Foto.

Mads Johansson

Økonomi- og organisasjonssjef

979 56 116