Hva skal jeg si?

I dette prosjektet skal Unge funksjonshemmede i samarbeid med Likestillingssenteret utvikle veiledere for formidling av seksualtekniske hjelpemidler.

Publisert 14. februar 2019

Skrevet av Tora Hope

Prosjektet er et to-årig samarbeid med Likestillingssenteret på Hamar, som varer fra 2019-2020.

Om prosjektet

Hovedmålet er å gi personer med funksjonshemming mulighet til å ha en seksualitet og en god seksuell helse, ved at flere personer med funksjonsnedsettelser får tilgang til og informasjon om seksualtekniske hjelpemidler.

Gjennom en spørreundersøkelse og intervju med ungdom med funksjonsnedsettelser, og gruppeintervju med helsepersonell og hjelpemiddelformidlere, skal vi kartlegge utfordringer og muligheter knyttet til seksualtekniske hjelpemidler.

Kunnskapen vi samler skal formidles gjennom veiledere og formidlingsmateriell til brukere, partnere og hjelpemiddelformidlere. Veilederne vil inneholde rettigheter, anbefalinger og andre resultater som kunnskapsgrunnlaget frembringer.

Prosjektet støttes av Extrastiftelsen.

Bakgrunn for prosjektet

Et seksualteknisk hjelpemiddel kan være alt fra penispumpe og vibrator til en tilpasset seng, bæresele eller pute. et kan være hjelpemidler for hygiene, forflytning, muskelavslapping, smertelindring, ligge/sittestilling og/eller orgasme. I dette prosjektet vil vi inkludere alle former for hjelpemidler som kan bidra til bedre seksuell helse for den enkelte eller for par.

Seksualtekniske hjelpemidler er et upløyd område preget av tabuer, myter og informasjonssvikt.

Vi mener at en kartlegging av utfordringer og muligheter sammen med informasjon og formidling av temaet vil bidra til bedre seksuell helse for personer med nedsatt funksjonsevne og bedre hjelpemiddelformidling på området.

Kontakt

Kvinne smiler til kamera. Foto.

Anette Remme

Prosjektleder for seksuell og psykisk helse

481 77 252