Fem personer poserer fremfor en mursteinsbygning. Foto.

Live Kristine Skott-Myhre (Dysleksi Ungdom), Camilla Lyngen (Unge funksjonshemmede og LMF), Coleman Kerr (Thistle Foundation), Kristin Slettvåg (Unge funksjonshemmede og NFCF) og Mads Johansson (Unge funksjonshemmede).

Europeisk ungdomshelse

Europeisk ungdomshelse er et prosjekt om ungdomshelsetjenester for unge med funksjonshemning og kroniske sykdommer.

Publisert 3. oktober 2017

Skrevet av Unge funksjonshemmede

Som del av prosjektet har vi arrangert en studietur til London og Edinburgh, for å undersøke hvordan forskjellige nasjonale helsetjenester sikrer koordinering og likhet i ungdomshelsetjenester, særlig for unge med funksjonshemning og kroniske sykdommer.

Prosjektet avsluttes i 2017 og er støttet av Utenriksdepartementet.

Ressurser

Ung i helsevesenet? (2017)

Last ned eller få tilsendt plakat og flyer med tips til unge i helsevesenet.

Reisebrev fra Storbritannia

I juni 2017 arrangerte Unge funksjonshemmede en studietur til Skottland og England, for å lære om brukermedvirkning og ungdomsvennlige helsetjenester. Her kan du lese reisebrev fra studieturen, og finne tips og ideer fra menneskene og organisasjonene vi møtte!

Tips og ressurser fra studietur til Storbritannia (2017)

Er du opptatt av brukermedvirkning, ungdomsvennlige helsetjenester, eller inkludering og likestilling? Her finner du tips og inspirasjon fra vårt nettverk i Storbritannia.