Fire personer venter på å komme inn på jobbintervju Tre av dem tilhører ulike minoriteter: de har funksjonshemming, og er i tillegg samisk, skeiv og har en annen etnisk opprinnelse enn majoriteten. Grafikk.

Unge dobbelminoriteter kan vere meir utsatt for diskriminering i arbeidslivet, syner ein rapport frå Unge funksjonshemmede.

Dobbeldiskriminert i møte med arbeidslivet

Prosjektet handla om dobbeldiskriminering i arbeidslivet.

Publisert 5. oktober 2017

Skrevet av Unge funksjonshemmede

Dobbeldiskriminert i møte med arbeidslivet? hadde som formål å kartlegge omfang og formar for diskriminering i arbeidslivet blant unge med nedsett funksjonsevne som i tillegg tilhøyrer andre diskrimineringsgrunnlag eller minoritetsgrupper.

Prosjektet bestod av å gjennomføre dybdeintervjuer og ei spørreundersøking med ungdom, gå gjennom eksisterande kunnskap, kartlegge aktørar på feltet, og finne gode eksempler på inkludering i arbeidslivet.

Prosjektet resulterte i rapporten Dobbelminoritet – dobbelt diskriminert?.

I tillegg hadde vi ein skrivekonkurranse om dobbeldiskriminering i møte med arbeidslivet. Aurora Kobernus vann konkurransen med diktet «Arbeidsliv».

Funna vart lansert på FN-dagen for personer med nedsett funksjonsevne 3. desember.

Prosjektet varte frå oktober 2017 – desember 2018, og var støtta av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Prosjektleiar var Eivind Digranes.

Relevante artikler

Dobbelminoritet – dobbelt diskriminert? (2018)

Mange unge med funksjonshemming og kronisk sjukdom tilhøyrer i tillegg andre minoritetar. I denne rapporten har vi samla kunnskap om kva unge dobbelminoritetar fortel om diskriminering i arbeidslivet.

Vant skrivekonkurransen med diktet «Arbeidsliv»

Aurora Kobernus (21) vant skrivekonkurransen om doble minoriteter i møte med arbeidslivet. Her kan du lese vinnerdiktet.

«Kjemp for alt hva du har kjært»

Gaute Granlund (34) vant andreplassen i skrivekonkurransen om doble minoriteter i møte med arbeidslivet. Her kan du lese teksten.

«På jobb med pose på magen og guttesveis»

Kristina Jeanette Mersland (29) vant tredjeplassen i vår skrivekonkurranse om doble minoriteters møte med arbeidslivet. Her kan du lese teksten.

Arbeidsliv

Vi jobber for et inkluderende arbeidsliv.