Fire personer venter på å komme inn på jobbintervju Tre av dem tilhører ulike minoriteter: de har funksjonshemming, og er i tillegg samisk, skeiv og har en annen etnisk opprinnelse enn majoriteten. Grafikk.

Unge dobbelminoriteter kan vere meir utsatt for diskriminering i arbeidslivet, syner ein rapport frå Unge funksjonshemmede.

Dobbeldiskriminert i møte med arbeidslivet

Prosjektet handler om dobbeldiskriminering i arbeidslivet.

Publisert 5. oktober 2017

Skrevet av Tora Hope

Dobbeldiskriminert i møte med arbeidslivet? har som formål å kartlegge omfang og formar for diskriminering i arbeidslivet blant unge med nedsett funksjonsevne som i tillegg tilhøyrer andre diskrimineringsgrunnlag eller minoritetsgrupper.

Prosjektet består av å gjennomføre dybdeintervjuer og ei spørreundersøking med ungdom, gå gjennom eksisterande kunnskap, kartlegge aktørar på feltet, og finne gode eksempler på inkludering i arbeidslivet.

I tillegg har vi ein skrivekonkurranse om dobbeldiskriminering i møte med arbeidslivet.

Funna vil bli presentert i ein rapport, som blir lansert på FN-dagen for personer med nedsett funksjonsevne 3. desember.

Vel møtt!

Prosjektet starta opp oktober 2017, og er støtta av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Prosjektleiar er Eivind Digranes.

Kontakt

Portrett av Eivind Digranes. Foto.

Eivind Digranes

Prosjektleder for arbeidsliv og diskriminering

476 60 707

Relevante artikler

Arbeidsliv

Vi jobber for et inkluderende arbeidsliv.