Ulike veier krysses og går til forskjellige mål. Noen går til fjell, andre til en skog, noen til en samling bygninger og noen går videre ut av bildet.

Les veilederen Veien etter VGS og og lær om barrierer elevene kan møte og hvordan du kan hjelpe å bryte dem ned. Illustrasjon: Astrid Bøhler.

Veien etter VGS

Unge funksjonshemmede har utviklet en veileder til deg som er utdannings- og yrkesrådgiver i videregående skole.

I denne veilederen finner du tips til hvordan du som rådgiver kan bli bedre på å inkludere elever som har funksjonsnedsettelser eller kronisk sykdom. Vi ønsker å gi innblikk i tematikk og forhold som kan være nyttig for rådgivere for å gi velbegrunnede råd og god veiledning. Vi ønsker å bidra til et større kunnskapsgrunnlag hos rådgivere som skal veilede elever, og opplyse om hvilke muligheter som finnes.

Det finnes barrierer som gjør at elever med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom opplever å ha færre valgmuligheter innen høyere utdanning og arbeid enn sine medelever. Barrierene handler blant annet om fysiske hindringer, manglende kompetanse om tilrettelegging og tilgjengelighet, mangel på informasjon og fordommer mot funksjonshemmede og kronisk syke.

Flere av disse barrierene kan brytes ned med enkle grep og vil gi store gevinster for elevene. Høyere utdanning er en av de viktigste forutsetningene for at personer med nedsatt funksjonsevne kommer i arbeid. Utdanning har større betydning for denne gruppa enn for befolkningen for øvrig.

 

Veilederen kan lastes ned under. Ønsker du et fysisk eksemplar, ta kontakt med rågiver for arbeid og utdanning Maren Fuglesang på maren@ungefunksjonshemmede.no.