Meld deg på workshops eller book et foredrag med oss på barrierefrifritid.no

Barrierefri fritid!

Vi har laget en veileder for å hjelpe aktivitetstilbydere med å gjøre sine tilbud mer tilgjengelige.

I slutten av 2020 mottok Unge funksjonshemmede midler fra Kulturtanken  og Stilftelsen Sophies Minde til prosjektet «Barrierefri fritid! En inkluderingsveileder for aktivitetstilbydere».

Prosjektet resulterte i en målrettet veileder som gir tips og råd til aktivitetstilbydere for hvordan de kan gjøre sine tilbud mer tilgjengelige og inkluderende for personer med funksjonsnedsettelser.  Med midler fra 2021 og 2022 har vi utviklet inkluderingsmerket og workshops som du som aktivitetstilbyder kan melde deg på! Ta kontakt med barrierefri@ungefunksjonshemmede.no hvis du er interessert, mer info om hvordan du kan oppnå inkluderingsmerket og hva workshopene vil bestå av finner du på barrierefrifritid.no

 

Besøk nettsiden barrierefrifritid.no

 

 

Stor etterspørsel

Dette er del av en større satsing på området, som følge av at Unge funksjonshemmede har mottatt flere henvendelser fra aktivitetstilbydere som ønsker å forbedre sine fritidsaktiviteter, men som mangler kunnskap og kompetanse om hva de skal gjøre og hvordan. 

Interessen i temaet har økt under koronapandemien, noe som ble bekreftet på Arendalsuka 2021 hvor generalsekretær Ingvild Østli var med på et arrangement i regi av Frivillighet Norge. Organisasjonen har lenge vært en god støttespiller og vi deler deres mål om å etablere et fritidskort, men ser også behovet for praktisk informasjon som går på mer enn bare universell utforming.

Videre arbeid

I august sendte Unge funksjonshemmede, sammen med Redd Barna og andre interesseorganisasjoner et krav til kultur- og likestillingsministeren om å sette i gang et kunnskaps- og holdningsarbeid. Dersom alle unge skal få oppfylt sine rettigheter til å delta i lek og fritid, må myndighetene ta sin del av arbeidet.

Samtidig vet vi at små tiltak også kan ha store effekter, når de settes inn lokalt. Inkluderingsveilederen gir forslag til hva som kan gjøres, men Unge funksjonshemmede ønsker å gjøre mer. Derfor skal vi i høst utvikle et workshopmateriale som skal hjelpe aktivitetstilbydere og organisasjoner med å diskutere og kartlegge hvilke barrierer og muligheter som finnes hos akkurat dem. Vi ønsker at flere tar eierskap til dette viktige arbeidet. 

Inkluderingsveilederen ble lansert i august 2021 og workshopmaterialet er ferdigstilt i 2022. 

 

 

 

Prosjektet er støttet av:

Logo til Kulturtanken              Logo til Stiftelsen Sophies Minde