Teksten til maktens korridorer

Prosjektet Til Maktens korridorer er nå ferdigstilt og rapporten er tilgjengelig for nedlasting.

Til maktens korridorer

Målet med prosjektet er å bedre levekårene for unge med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom ved aktiv deltakelse i politikk.

Dette prosjektet er nå ferdigstilt og du kan se bilder og intervjue på denne lenken. For bakgrunnsinformasjon se teksten under.

 

De politiske partiene har ansvar for å legge til rette for at alle borgere har lik tilgang til politiske arrangementer og møteplasser. Hvordan opplever unge med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom dette i dag? I dette prosjektet undersøker vi hvilke barrierer unge funksjonshemmede møter i politiske rom, og ser nærmere på hva som utgjør god inkludering.

Underrepresentert gruppe

Mennesker med funksjonsnedsettelse og kronisk sykdom er underrepresentert i norsk politikk, til tross for at kravene til bredere representasjon av ulike diskriminerte grupper har økt i senere år. Dessverre har det vært lite søkelys på hvordan mennesker med funksjonsnedsettelser deltar i norsk politikk, og i hvilken grad deres deltakelse er tilrettelagt for, spesielt blant ungdom og unge voksne.

Speile befolkningen

I det norske demokratiet skal folkevalgte forsamlinger speile befolkningen. For at partiene skal lage politikk som sikrer bedre levekår for unge med funksjonsnedsettelser, er det nødvendig å være med i partiene hvor man formidler synspunktene sine. En sterkere representasjon av ungdom med funksjonsnedsettelse og kronisk sykdom vil gi unge forbilder som kan stimulere til bredere deltakelse og styrke demokratiet. Representasjon er nødvendig i utviklingen av politikk som skal være for hele befolkningen.

Gjennomføring av prosjektet

I første fase vil vi kartlegge hvilke barrierer unge møter ved politisk deltakelse og hva som skal til for at flere skal kunne delta. Dette vil bli gjort gjennom en spørreundersøkelse som er rettet mot unge med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom i alderen 15 – 35 år.

I andre fase vil vi formidle den innsamlede kunnskapen i en kampanje på sosiale medier, samt i en veileder. Mer informasjon om dette vil bli delt senere i prosjektet.

Som del av kampanjen på sosiale medier skal vi ha en fotoserie som viser unge personer som er aktive i norsk politikk og som har en funksjonsnedsettelse eller kronisk sykdom. Diagnosen(e) kan enten være synlig eller usynlig. De som skal være med i kampanjen må være i alderen 15 – 35 år og være aktive i et ungdomsparti eller i moderpartiene.

Prosjektet skal ferdigstilles høsten 2021 og er støttet av Bufdir logo horisontal

Kontakt

Oda smiler mot kameraet. Hun står foran en grønn busk og har på seg svart genser. Hun har langt blondt hår som er satt opp i en hestehale.

Oda Oftung

Rådgiver

454 47 642