Foto av George Pagan III, Unsplash. En fargerik bakgrunn hvor det står Liv. your life your life your way (lev livet ditt på din måte).

Foto av George Pagan III, Unsplash. En fargerik bakgrunn hvor det står Liv. your life your life your way (lev livet ditt på din måte).

Unge tanker om BPA

I filmen skal vi få frem gevinsten av å ha BPA samt utfordringene med ordningen.

Filmene er nå ferdig og kan sees på følgende lenke, men under finner du våre tanker og mål om den før innspillingen startet.

 

Målet med prosjektet er å lage filmen Unge tanker om BPA som handler om det å være ung i dag og avhengig av praktisk bistand. Vi blir kjent med gevinstene ved å ha assistent, organisert som brukerstyrt personlig assistanse (BPA), og hvilke muligheter dette gir den enkelte til å leve et aktivt, fritt og selvstendig liv.

Filmen vil også vise hvilke utfordringer de unge møter i denne ordningen, både som følge av kommunenes ulike vedtak og samfunnets tilnærming til brukere og assistenter.

I filmen møter vi tre unge med funksjonsnedsettelser, i alderen 14-30 år. Vi følger personene i deres hverdagsliv og får innblikk i hvordan BPA gjør det mulig å delta på de samfunnsområdene som hver enkelt synes er viktig.

Filmen vil bli brukt til å motivere flere kommuner til å innvilge og gi større tilgang til BPA slik at unge med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom kan delta på alle samfunnsområder.

Filmen blir produsert av Leidar som også produserte Unge tanker om utdanning og Unge tanker om arbeidslivet filmene våre.

Prosjektet varer januar – september 2021 og er støttet av Logo til Stiftelsen Sophies Minde