Figurer. Grafikk.

Håndboken om likepersonsarbeid for ungdom skal være et verktøy for våre medlemsorganisasjoner.

Vi vet hvor skoen trykker

I Vi vet hvor skoen trykker har vi utviklet en håndbok om likepersonsarbeid for ungdom. Håndboken er et verktøy for organisasjoner for funksjonshemmet og kronisk syk ungdom.

Publisert 3. oktober 2017

Skrevet av Unge funksjonshemmede

Prosjektet er nå ferdig og du kan laste ned håndboken på denne lenken. Les under for mer bakgrunnsinformasjon om prosjektet.

 

 

Prosjektets hovedmål er at unge med funksjonshemminger og kroniske sykdommer skal oppleve større grad av mestring, ved å skape et bedre likepersontilbud tilpasset for ungdom i Norge.

Prosjektet skal bidra til å:

  • Styrke likepersonsarbeidet rettet mot ungdom i Norge, ved å lage en digital håndbok som er tilgjengelig for alle.
  • Stimulere til at et flertall av Unge funksjonshemmedes medlemsorganisasjoner skal kunne tilby sine medlemmer et likepersontilbud tilpasset ungdom.
  • Styrke samarbeid og erfaringsutveksling på likepersonfeltet mellom Unge funksjonshemmedes medlemsorganisasjoner.

Prosjektet startet opp i august 2017 og er støttet av ExtraStiftelsen. I september 2018 lanserte vi håndboken om likepersonsarbeid for ungdom, som nettressurs og nedlastbar håndbok.

Ressurser

Håndbok om likepersonsarbeid for ungdom

Her kan du lære om hva likepersonsarbeid for ungdom kan være, og hvordan din organisasjon kan utforme og utføre likepersonsarbeid.

Last ned håndboken

Her kan du laste ned håndboken om likepersonsarbeid.