Lærer er usikker på hvordan å tilrettelegge for elevene.

Lærer er usikker på hvordan å tilrettelegge for elevene.

Universell utforming av grunnskolen – Hvor er vi i 2021?

Gjennom dette prosjektet skal vi kartlegge status for universell utforming av grunnskoler i Norge.

Rapporten er nå tilgjengelig på denne lenken, men du kan også lese mer om bakgrunnen til prosjektet nedenfor.

 

I dag er det mange elever med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom som ikke har mulighet til å gå på sin nærskole, blir ekskludert fra fellesundervisning eller faller ut av skolen. Vi vet at en helt sentral årsak til dette, er manglende universell utforming.

Prosjektet har som formål å tette dette kunnskapsgapet, og bidra til en oppdatert og helhetlig oversikt over status for universell utforming ved grunnskolene. Dette vil bidra til et bedre grunnlag for å utforme mer målrettede og treffende tiltak som fører til at flere grunnskoler blir universelt utformet.

Vi skal samarbeide med Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), som har omfattende erfaring med feltet universell utforming, og vil bidra med verdifull faglig kompetanse. Første del av prosjektet består av kartleggingen som blir gjort ved å sende en spørreundersøkelse til alle grunnskoler i Norge.

Etter undersøkelsen er sendt ut, vil vi besøke grunnskoler i landet for å gjennomføre dybdeintervjuer. Formålet med intervjuene vil være å etablere en mer detaljert forståelse av hvordan skolene arbeider med universell utforming, hvordan situasjonen er på skolen, og hvilke utfordringer de møter på i arbeidet. I tillegg vil vi kunne identifisere noen gode eksempler på god universell utforming, og hvilke konsekvenser det har for elevene.

 

Dette prosjektet er støttet av   Bufdir logo horisontal

 

Kontakt

Maren smiler mot kameraet. Hun står foran en grønn busk og har på seg svart kort skjorte. Hun har kort mørkeblondt hår.

Maren Hagen Fuglesang

Rådgiver

482 11 380