Kvinne ligger i henslengt i en seng og smiler. Hun har på seg en singlet og truse, og det er et rosa slør over bildet. Foto.

– En utfordring er at mange blir så usikre når de møter meg. Jeg føler at jeg må være så mye Marianne, for at de skal se meg og ikke rullestolen min. Jeg tror mange tenker at de må være veldig forsiktige med meg, men det trenger de jo ikke. Jeg er jo ung!, forteller Marianne som var med i fotoprosjektet #jegelsker. Foto: Unge funksjonshemmede/Brian Cliff Olguin.

Fotoprosjektet Jeg elsker

Jeg elsker er et fotoprosjekt om seksualitet.

Unge funksjonshemmede har sammen med dokumentarfotograf Brian Cliff Olguin laget en fotoutstilling som tematiserer kropp, selvbilde, kjærlighet, lyst og lengsel. Jeg elsker ble lansert på Eldorado bokhandel 5. august 2017.

I utstillingen møter du Trond Are, Mulan, Luna Andrine og Alexa, Sally, Nauy, Celine og Jan Henrik, Truls, Helle-­Viv og Marianne.

Jeg elsker er støttet av ExtraStiftelsen.

Se fotoutstillingen

Du kan laste ned brosjyren for Jeg elsker nederst på denne siden. Brosjyren inneholder noen av bildene og historiene fra fotoutstillingen.

Få utstillingen til deg

Har du lyst til å stille ut utstillingen? Du kan for eksempel stille den ut i galleriet ditt, på arbeidsplassen din, på den lokale skolen eller på et kult arrangement.

Vi låner ut utstillingen gratis. Låner må selv dekke frakt.

Ta kontakt for å booke utstillingen eller høre mer om mulighetene.

Nora smiler mot kameraet. Hun står foran en grønn busk og har på seg rød skjorte. Hun har kort brunt hår.

Nora Thunem

Rådgiver

975 16 879

Flere ressurser om seksualitet

Ung, skeiv og funksjonshemma (2017)

Ungdommer som tilhører flere minoriteter har altfor dårlig tilgang på informasjon om seksuell helse. I dette notatet kan du lese hvilke tiltak Unge funksjonshemmede mener må til for å bedre den seksuelle helsen til ungdom som tilhører flere minoriteter.

Tips til gode møter med ungdom om funksjonsevne og seksualitet

Tips til hvordan helsepersonell, lærere og andre fagpersoner kan snakke med ungdom om funksjonsevne og seksualitet. Det viktigste å huske er at ungdom er ungdom og at alle ungdommer skal behandles likt.

Sex som funker – Unges erfaringer med seksualitet og funksjonsevne (2018)

Ungdom med positive følelser for egen kropp og god kunnskap om seksualitet har ofte bedre psykisk og fysisk helse. I denne rapporten har vi intervjuet unge om deres erfaringer med seksualitet og funksjonsevne.

Fotoutstillingen Jeg elsker (2017)

Her finner du ressurser fra fotoutstillingen Jeg elsker.

Sex, tabuer og fordommer – tips til organisasjoner (2017)

I denne brosjyren finner du tips til hvordan organisasjoner kan jobbe med seksualitet.

Flere prosjekter

Veien etter VGS

Unge funksjonshemmede har utviklet en veileder til deg som er utdannings- og yrkesrådgiver i videregående skole.

Barrierefri fritid!

Vi har laget en veileder for å hjelpe aktivitetstilbydere med å gjøre sine tilbud mer tilgjengelige.

Skeive funkiser!

En kampanje med fargerike illustrasjoner basert på innsendte historier.

Til maktens korridorer

Målet med prosjektet er å bedre levekårene for unge med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom ved aktiv deltakelse i politikk.

Se hele mennesket – en kampanje om psykisk helse

Hovedmålet med prosjektet er at ungdom med funksjonsnedsettelser skal få helhetlige behandlingstilbud, som også ivaretar psykisk helse.

Stå opp mot hatprat!

Dette prosjektet skal sette mobbing og hatprat i skolen på agendaen.

Universell utforming av grunnskolen – Hvor er vi i 2021?

Gjennom dette prosjektet skal vi kartlegge status for universell utforming av grunnskoler i Norge.

Et år for alle

Prosjektet skal bidra til at flere unge med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom kan velge folkehøyskole.

Unge tanker om BPA

I filmen skal vi få frem gevinsten av å ha BPA samt utfordringene med ordningen.

Dobbeldiskriminert i møte med arbeidslivet

Prosjektet handla om dobbeldiskriminering i arbeidslivet.

Hva skal jeg si?

I dette prosjektet samarbeidet Unge funksjonshemmede med Likestillingssenteret for å utvikle veiledere for formidling av seksualtekniske hjelpemidler.

Vi vet hvor skoen trykker

I Vi vet hvor skoen trykker har vi utviklet en håndbok om likepersonsarbeid for ungdom. Håndboken er et verktøy for organisasjoner for funksjonshemmet og kronisk syk ungdom.

Lyden av mestring

Lyden av mestring er en flermedial podkast om hvordan ungdom med ulike funksjonshemminger og kroniske sykdommer mestrer utfordringer de møter i sin hverdag.

Ildsjelprogrammet

Ildsjelprogrammet er for deg som har et ekstra engasjement for å utvikle deg selv og organisasjonen din.

Sex som funker

I Sex som funker har vi samlet kunnskap om seksuell helse for unge med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom og laget et e-læringsverktøy.

Fotoprosjektet Jeg elsker

Jeg elsker er et fotoprosjekt om seksualitet.

Europeisk ungdomshelse

Europeisk ungdomshelse er et prosjekt om ungdomshelsetjenester for unge med funksjonshemning og kroniske sykdommer.

Ung, skeiv og funksjonshemma

Ung, skeiv og funksjonshemma er et prosjekt om levekår for LHBT-personer med nedsatt funksjonsevne.

Sex, samliv og funksjonshemming

Prosjektet Sex, samliv og funksjonshemming har som hovedmål å fjerne tabuer og fordommer knyttet til seksualitet og funksjonshemning, for å bidra til økt åpenhet i våre medlemsorganisasjoner og i samfunnet generelt.

Funksjonshemmet – minutt for minutt

Funksjonshemmet - minutt for minutt er Unge funksjonshemmedes teaterprosjekt.