Prosjektlogo: Håndbok om likepersonsarbeid for ungdom

Håndbok om likepersonsarbeid for ungdom

Lær om hva likepersonsarbeid for ungdom kan være, og hvordan din organisasjon kan komme i gang med likepersonsarbeid.
Figurer med ulike funksjonsnedsettelser står i et gatemiljø. Grafikk.

Håndboken kan være et verktøy både for organisasjoner som har et likepersonstilbud, og organisasjoner som vil komme i gang.

Håndbok om likepersonsarbeid for ungdom

Her kan du lære om hva likepersonsarbeid for ungdom kan være, og hvordan din organisasjon kan utforme og utføre likepersonsarbeid.

Publisert 22. juni 2018

Skrevet av Unge funksjonshemmede

Likepersonsarbeid er møter mellom to mennesker med samme diagnose, der den ene har lengre og mer bearbeidet erfaring å dele med den andre.