Prosjektlogo: Ulike typer likepersonsarbeid

Håndbok om likepersonsarbeid for ungdom

Ulike typer likepersonsarbeid

Likepersonsarbeid finnes i ulike former, og det er viktig å velge en form som vil fungere for deres organisasjon.

Publisert 17. august 2018

Skrevet av Unge funksjonshemmede

Det er organisasjonene selv som eier sitt likepersonstilbud. Det er dere som kjenner deres medlemmer og deres behov, og som må vurdere hvilken type likepersonsarbeid som passer i organisasjonen.

Individuelle og gruppebaserte tilbud

Det sentrale elementet i likepersonsarbeidet er møtet mellom mennesker i samme situasjon, og samtalen dem imellom. Dette kan finne sted i mange ulike settinger.

Ulike organisasjoner driver med mye mer enn en-til-en-samtaler, som likevel er likepersonsarbeid. Ved å klikke deg videre i denne nettressursen finner du eksempler på individuelle tilbud og på gruppebaserte tilbud.

Det vil være fordeler og ulemper ved de ulike aktivitetene.

Et tips er å lage for- og imot-lister for å finne ut hvilke tilbud som kan passe.

Gruppetilbud som døråpner for ungdom

Likepersonsarbeid for ungdom kan skille seg fra tilbudene til voksne i hvilken type aktiviteter medlemmene ønsker.

Her vil det også være unntak, men generelt kan man si at ungdom søker og benytter seg mest av gruppebaserte tilbud og aktiviteter. Det virker som om ungdom ofte har en høyere terskel for å be om hjelp gjennom å oppsøke tilbud som telefontjenester og individuelle samtaler, men heller ønsker temakvelder, pizzakveld eller aktivitetsgrupper.

Et tips er å arrangere aktivitetsgrupper hvor det annonseres at det er likepersoner tilstede. Dermed kan ungdommene selv oppsøke likepersonene om de ønsker en individuell samtale.

På denne måten kan gruppeaktiviteter fungere som en døråpner og en ufarliggjøring av likepersonstilbudet.

Viktige spørsmål

  • Hvilke målgrupper har vi i vår medlemsmasse? (Ungdom, nydiagnostiserte, søsken osv.)
  • Hvilke behov har vår medlemsmasse? (Samtale, aktivitet, kursing osv.)
  • Hvilken form for likepersonsarbeid passer best til målgruppenes behov?

Finn den formen som passer dere best!