Prosjektlogo: Tips til rekruttering og opplæring av likepersoner

Håndbok om likepersonsarbeid for ungdom

Tips til rekruttering og opplæring av likepersoner

Å rekruttere og lære opp likepersoner er sentralt for å lage et godt likepersonstilbud.

Publisert 17. august 2018

Skrevet av Unge funksjonshemmede

Alle medlemmer er potensielle likepersoner, og det kan lønne seg å gå bredt ut for å finne interesserte, for så å ta en grundigere evaluering.

Skap interesse for likepersonsarbeidet

For å bygge et bredt rekrutteringsgrunnlag, er det lurt å kontinuerlig promotere organisasjonens likepersonstilbud, eller gjøre det kjent at dere er i gang med å etablere et slikt tilbud.

Dere kan promotere likepersonstilbudet i kanaler som nyhetsbrev, sosiale medier og medlemsmøter. Hold interessen for likepersonsarbeidet levende og bygg bevissthet rundt arbeidet.

Figurer. Grafikk.

Gi likepersonene opplæring

Selv om en er personlig egnet, må en blivende likeperson få opplæring i hvordan den enkelte organisasjon ønsker at en skal være som likeperson, hvilke oppgaver en skal ha, og hvor grensene går.

Rolleforståelse er avgjørende for en god likeperson, og kan være en krevende øvelse for en ung person. Opplæringen bør få den enkelte til å reflektere over egen egnethet og om dette er en oppgave han eller hun vil ta på seg.

For organisasjonen er det viktig å danne seg et bilde av hvem personen er, og om vedkommende vil håndtere de ulike situasjonene og utfordringene en likeperson kan møte på.

Det finnes ingen fasit for opplæring av likepersoner. Også her er det viktig at organisasjonen finner sin egen form, og utvikler et opplegg tilpasset egne behov.

Man kan fint ta utgangspunkt i mer generelle og grunnleggende kurspakker, for så å legge til eller trekke fra ulike elementer alt ettersom det passer.

Studieforbundet Funkis er i gang med å utvikle et kursopplegg for likepersoner. Kursopplegget vil være tilgjengelig på våre nettsider i løpet av 2018.

Et likepersonskurs bør ta for seg

  • hva likepersonsarbeid er
  • hvorfor vi driver med likepersonsarbeid
  • hva en likeperson er
  • hva en likeperson ikke er
  • introduksjon av organisasjonens likepersonsaktiviteter
  • rapporteringsrutiner
  • ulike øvelser i ferdigheter som trengs som likeperson i akkurat deres organisasjon

Ferdigheter hos likepersonen

Hvilke ferdighetsøvelser som trengs i akkurat deres organisasjon, vil variere utfra hvilke aktiviteter organisasjonen har valgt.

Felles for alt likepersonsarbeid er samtalen, og dermed vil kommunikasjonsferdigheter være sentralt. Å trene på ulike lytteøvelser, vanskelige samtaler og grensesetting vil være nyttig her.

I tillegg kan det være nyttig å øve på ferdigheter i samtaleledelse, gruppeledelse, sykehusbesøk o.l. som bør tilpasses etter organisasjonens behov.

Ulike refleksjonsoppgaver og rollespill basert på caser relevant for organisasjonen kan brukes her.

Figur som smiler. Grafikk.

Opplæring kan gis i samlinger og på nett

Ungdomsorganisasjoner kan være mindre, og ha mindre tilgjengelige ressurser enn det organisasjonene for voksne har. Organisasjonene vil ha ulike ressurser å avse til opplæringen som vil styre hvilken form opplæringen tar.

Her er mulighetene også mange. Man kan arrangere eget helgekurs, ha det som tilbud på sommerleir, kjøre det parallelt med årsmøtet eller andre medlemsmøter, eller satse på nettbasertopplæring.

Om mulig er det fint å få samlet både erfarne og nye likepersoner for erfaringsutveksling og nettverksbygging.

Opplæring er viktig både for likepersonen og brukeren

Det viktigste er at organisasjonen har et bevisst forhold til hvem de velger som likeperson, og at dere tilbyr en form for opplæring og godkjenning.

Dette er ikke obligatorisk fra myndighetenes side, men det anbefales allikevel for å kvalitetssikre ordningen og sørge for at medlemmene får et best mulig tilbud.

Ikke minst er dette viktig og betryggende for likepersonen selv!