Prosjektlogo: Hvem skal være likeperson hos oss?

Håndbok om likepersonsarbeid for ungdom

Hvem skal være likeperson hos oss?

En likeperson er en ambassadør for organisasjonen. Derfor er det avgjørende at organisasjonene drøfter hvilke kriterier deres likepersoner skal fylle, og hvilke retningslinjer de skal følge.

Publisert 17. august 2018

Skrevet av Unge funksjonshemmede

Når organisasjonen skal velge hvem som skal være likeperson hos dere, må det være tydelig hvordan dere vil at tilbudet skal fungere, og hva som kreves av en likeperson.

Ta godt vare på likepersonene

Organisasjonen bør  følge opp likepersonene tett og evaluere arbeidet for å sikre seg at tilbudet fungerer på en god måte.

Et likepersonstilbud drives av frivillige ildsjeler som ønsker å gjøre en innsats for sin organisasjon. Disse må tas godt vare på!

En likeperson skal alltid vite hvilke forventninger organisasjonen har, og hvor de kan henvende seg om de lurer på noe.

Organisasjonene bør sørge for at

  • likepersonene har en fast kontaktperson de kan kontakte ved behov
  • likepersonene vet hvor mye tid det er forventet at de skal avse til arbeidet
  • likepersonene vet hvilke rapporteringsrutiner de skal følge
  • oppgavene og ansvaret likepersonene har ikke er for stort og overveldende
  • rutiner for å veilede og ta vare på likepersoner på plass

Ikke legg terskelen for høyt

Det å være likeperson er en spesiell jobb. Allikevel er det viktig at en ikke legger terskelen for høyt slik at oppgaven kun blir for de få.

Personlige egenskaper og ferdigheter skal vektlegges, men det må også være rom for ulike personligheter og uttrykk i likepersonsarbeidet.

For en ungdomsorganisasjon kan denne typen kreativitet og variasjon være spesielt velkommen, og bidra til å skape et tilbud hvor de fleste finner noe som passer for dem.

Kreative innfallsvinkler til det som kan være krevende tema bidrar til å gjøre diskusjonene mer levende og åpner for flere ulike innspill.

Likepersonene skal skape trygge rom hvor ulike personligheter får komme til uttrykk. Da er det lurt at de selv er like forskjellige som personene de møter.

Figur som smiler. Grafikk.