Prosjektlogo: Tips til veiledning av likepersoner

Håndbok om likepersonsarbeid for ungdom

Tips til veiledning av likepersoner

De fleste organisasjoner som driver likepersonsarbeid har et opplæringstilbud for sine likepersoner. Det er likevel flere som ikke har system på plass for oppfølging og veiledning. Dette er det lurt å ha!

Publisert 17. august 2018

Skrevet av Unge funksjonshemmede

Et godt støttesystem er spesielt viktig om organisasjonen har unge likepersoner. Det gir trygghet til likepersonene, og sørger for at disse holder motivasjonen oppe og blir ved oppgaven. Det er også en god måte for organisasjonen å kvalitetssikre arbeidet likepersonene gjør.

Kontaktperson for likepersoner

Hvor omfattende kurs og veiledningsopplegg en kan tilby er et ressursspørsmål. Opplæring og veiledning trenger ikke være omfattende for å gjøre nytte.

For eksempel, så er et debrief-tilbud viktig, men kan være så enkelt som at alle likepersoner har en kontaktperson i organisasjonen de kan ringe.

En likeperson møter noen ganger på overveldende følelser og historier. Da er det fint å ha noen å snakke med etterpå.

Samlinger for likepersoner

Har organisasjonen mulighet, så er likepersonssamlinger en god måte å følge opp likepersonene sine på. Likepersoner er gjerne spredt over hele landet, og noen har lang avstand til nærmeste lokallag eller likeperson.

Samlinger gir mulighet for erfaringsutveksling og sosialt samvær, og kan skape et trygt rom der en kan stille alle spørsmål en lurer på, og øve seg på vanskelige situasjoner.

Vær bevisste på oppfølging

Det viktigste er at organisasjonen kontinuerlig er bevisste på hvordan de best kan bidra til at ungdommene blir trygge og gode likepersoner.

Noen vil være flinkere til å sette grenser for seg selv enn andre. Noen vil mestre en vanskelig samtale uten ekstra veiledning, andre vil ha ønske om støtte.

Tips til oppfølging av likepersoner

  • ivareta likepersonen gjennom rutinemessig kontakt. Husk å oppmuntre og motivere, gi råd når det går trått, og trygge dem i rollen
  • gi rom for pauser fra oppgaven som likeperson
  • vær tilgjengelig gjennom en fast kontaktperson
  • utarbeid en debrief-rutine likepersonene kan benytte seg av etter et vanskelig møte eller samtale
  • etabler et fellesskap mellom organisasjonens likepersoner, og legg til rette for erfaringsutveksling gjennom samlinger, eller digitalt gjennom Facebook, e-post o.l.