Prosjektlogo: Hvem er likepersonen?

Håndbok om likepersonsarbeid for ungdom

Hvem er likepersonen?

Organisasjonene må selv definere hvem deres likepersoner skal være. Noen egenskaper og ferdigheter må en likevel ha for å være en god likeperson.

Publisert 17. august 2018

Skrevet av Unge funksjonshemmede

Å være likeperson er et krevende arbeid, som ikke er for alle.

Ulike organisasjoner har ulike måter å rekruttere likepersoner på, og må selv definere krav og retningslinjer for sine likepersoner. Det viktigste vil være at personen tar oppgaven på alvor.

Likepersonene er organisasjonens ambassadører og har direkte medlemskontakt. Likepersonsarbeidet skjer i fortrolighet, og det er viktig at personene som plukkes ut er til å stole på.

Det finnes mange sjekklister, kursopplegg og retningslinjer der ute. Under har vi samlet det vi mener utgjør kjernen i hva og hvem en likeperson skal være.

Likepersonen

 • ser på brukeren som en ressurssterk person som trenger veiledning for å finne frem til de rette verktøy for egen situasjon.
 • er ikke moraliserende eller bedrevitende, men gir råd og veiledning utfra beste evne, slik at den andre kan ta egne valg utfra egen situasjon og virkelighet.
 • er ikke fagperson, og gir ikke medisinske eller juridiske råd.
 • er medlem av organisasjonen og har god kjennskap til dens historie og tilbud.
 • har gode kommunikasjonsferdigheter, og evnen til å ta kontakt og bli kjent med folk.
 • viser ekte interesse for den andre og det dere snakker om.
 • tar opplevelsene og erfaringene til den andre på alvor selv om den er annerledes enn ens egne.
 • er trygg på seg selv og håndterer de ulike veiene en samtale kan ta.
 • må kunne sette grenser for seg selv.
 • har akseptert og bearbeidet egen diagnose, og har et reflektert forhold til egen situasjon.
 • er en rollemodell som viser hvordan utfordringer underveis kan takles.