Prosjektlogo: Taushetsløfte

Håndbok om likepersonsarbeid for ungdom

Taushetsløfte

Alle organisasjoner som driver et likepersonstilbud må ha en bevisst holdning rundt konfidensialitet og personvern i arbeidet. Den beste måten å ivareta dette på er ved at alle organisasjonens likepersoner signerer et taushetsløfte.

Publisert 17. august 2018

Skrevet av Unge funksjonshemmede

En likeperson møter mennesker i mange ulike og til tider sårbare situasjoner. Brukerne av tilbudet må kunne snakke åpent og ærlig med en likeperson og kunne stole på at det forblir mellom dem. Et taushetsløfte er betryggende for medlemmet, og fungerer også som en rettesnor for likepersonen.

Forklar hva taushetsløfte innebærer

Det er avgjørende at den ansvarlige for likepersonsarbeidet tar seg tid til å forklare likepersonen hva taushetsløftet innebærer. Dette er spesielt viktig i ungdomsorganisasjoner hvor ungdom skal utføre arbeidet.

Det er godt mulig at dette er første gang de er borti den typen dokument, så det er viktig at dere gjennomgår dokumentet sammen og forklarer nøyaktig hva det innebærer.

Figur med diabetes. Grafikk.

Taushetsløftet må være tydelig

Selv om man har signert et taushetsløfte, kan man snakke generelt rundt situasjoner man har opplevd som likeperson når man snakker med organisasjonens veileder. Det viktigste er at personvernet til personen som har brukt tilbudet ivaretas.

Et taushetsløfte utarbeides av den enkelte organisasjon, og kan tilpasses deres behov.

Det trenger ikke være et omfattende dokument, men det bør være tydelig hvilke opplysninger og situasjoner det skal gjelde, og at taushetsløfte vil være gjeldende også etter at vervet fratres.

Aldersgrense for likepersoner

Enkelte organisasjoner praktiserer 18-årsgrense for sine likepersoner nettopp for å ivareta medlemmenes personvern. Denne diskusjonen bør dere ta i styret og sekretariat. Det vil være både fordeler og ulemper ved en slik aldersgrense, og i enkelte organisasjoner vil det være et behov for likepersoner som er yngre enn 18 år.

Det viktigste er at den som er ansvarlig for tilbudet har et bevisst forhold til dette, og gir de unge god oppfølging slik at de er best mulig rustet til oppgaven.

Om en likeperson blir betrodd informasjon som gir grunn til å tro at det er fare for liv og helse, må taushetsplikten vike og relevante myndigheter varsles. Dette kan være ved mistanke om overgrep eller ved selvmordsfare.