Prosjektlogo: Introduksjon

Håndbok om likepersonsarbeid for ungdom

Introduksjon

Unge funksjonshemmede har laget en nettressurs og en håndbok om likepersonsarbeid for våre medlemsorganisasjoner. Med dette prosjektet vil vi informere om hva likepersonsarbeid kan være, og vise dere hvordan dere kan utforme likepersonsarbeid.

Publisert 21. august 2018

Skrevet av Unge funksjonshemmede

Likepersonsarbeid er en sentral del av mange diagnoseorganisasjoners arbeid, og oppleves viktig og meningsfylt av både medlemmer og tillitsvalgte.

Organisasjonene eier sitt eget likepersonsarbeid. Det er dere som vet best hvilket tilbud medlemmene trenger og ønsker.

Likepersonsarbeid er møter mellom mennesker

Likepersonsarbeid er møter mellom to mennesker med samme diagnose, der den ene har lengre og mer bearbeidet erfaring å dele med den andre.

Sentralt i likepersonsarbeidet er samtalen. Det er dette som skiller likepersonsarbeid fra et tilfeldig møte eller en spontan prat mellom medlemmer.

Det er stor bredde i likepersonstilbud og brukergrupper. Nytteverdien av likepersonsarbeidet går på tvers av diagnoser og alder.

Organisasjoner tilbyr noen ganger ulike former for likepersonsarbeid for ungdommer og voksne, og opplærings- og oppfølgingsbehov kan variere. Kjernen er allikevel den samme; møtet mellom mennesker.

To figurer med ulike funksjonsnedsettelse står sammen. Grafikk.

Likepersonsarbeid handler om møter mellom mennesker.

Likepersonstilbud for ungdom

Likepersonsarbeid kan bidra til å ruste ungdom for overgangen til voksenlivet. For ungdom med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom kan denne overgangen innebære mange løse tråder og ubesvarte spørsmål.

Et likepersonstilbud i ungdomsorganisasjonene vil kunne rettes spesielt mot de utfordringer og problemstillinger relevant for ungdom.

Om nettressursen

I nettressursen vil dere finne informasjon til organisasjoner og likepersoner, gode eksempler på aktiviteter, og forslag til øvelser og kursopplegg.

Informasjonen er også samlet i en nedlastbar håndbok.

Målet er at disse skal fungere som nyttige verktøy for våre medlemsorganisasjoner, enten dere har et likepersonstilbud fra før, eller ønsker å etablere et slikt tilbud.

Nettressursen og håndboken er en del av prosjektet Vi vet hvor skoen trykker, og er finansiert av ExtraStiftelsen.

Lykke til!