Prosjektlogo: Hvor starter vi?

Håndbok om likepersonsarbeid for ungdom

Hvor starter vi?

Å starte opp et nytt tilbud i en organisasjon er en spennende prosess. De løse trådene kan være mange, og man er spent på hvilken respons medlemmene vil gi.

Publisert 17. august 2018

Skrevet av Unge funksjonshemmede

Likepersonsarbeid er aktivitet som krever ressurser og engasjement, både av styret og medlemmene.

I ungdomsorganisasjoner er det ikke sikkert at mange av medlemmene er kjent med likepersonsarbeid fra før.

Å starte et likepersonstilbud kan virke særlig krevende fordi det involverer både opplæring og oppfølging av likepersoner og rapportering.

Heldigvis trenger man ikke finne opp kruttet på nytt!

 

Figurer som holder hender eller snakker sammen. Grafikk.

Likepersonsarbeid har eksistert i mange år i ulike former, og det er mye kunnskap å ta av.

Ta gjerne kontakt med andre organisasjoner for å høre om deres erfaringer. Det er nyttig å høre hvilke tiltak andre har opplevd at har fungert, og hvilke tiltak som ikke har fungert like godt.

Husk at selv om diagnosene er ulike, så er de grunnleggende prinsippene i arbeidet de samme.

Tips for å komme i gang

  • ha en grundig diskusjon i styret og/eller sekretariatet om hvorfor dere ønsker et slikt tilbud, og hvordan et slikt tilbud bør se ut for å best tjene akkurat deres medlemmer.
  • ta opp temaet på et medlemsmøte, gjerne med en erfaren innleder som kan gi medlemmene et godt bilde av hva likepersonsarbeid er.
  • undersøk om noen kan tenke seg å bli med i dette arbeidet – husk å ikke legge listen for høyt!
  • lag en gjennomtenkt og gjerne tidfestet fremdriftsplan for arbeidet.
  • søk om midler til å drifte tilbudet (les mer om Bufdirs tilskuddsordning).
  • sørg for at dette blir prioritert i organisasjonens arbeid til det er i gang, og vær forberedt på å måtte følge opp tett også i etterkant.
  • promoter gjennom deres ulike kanaler for å få folk til å melde seg både som likeperson og som interessert i å bruke tilbudet.
  • husk at det tar tid før folk får øynene opp for nye tjenester, så ikke gi opp for tidlig om interessen ikke er der til å begynne med.