Prosjektlogo: Hvordan kan man organisere et likepersonstilbud?

Håndbok om likepersonsarbeid for ungdom

Hvordan kan man organisere et likepersonstilbud?

Å organisere et likepersonstilbud krever god planlegging.

Publisert 17. august 2018

Skrevet av Unge funksjonshemmede

For noen organisasjoner kan likepersonsarbeid være en kjerneoppgave, mens andre organisasjoner ikke har et likepersonstilbud. Likepersonsarbeid skal drives av og for medlemmene.

Sett av tid og ressurser

Å etablere og drifte et fungerende likepersonstilbud krever ressurser. Man trenger noen til å søke om midler, følge opp rapporteringskrav, plukke ut og kurse frivillige, og man trenger medlemmer som kan gi av sin tid og erfaring.

Selv om det er organisasjonens styre som har ansvaret for det økonomiske kan organiseringen av tilbudet gjøres i samarbeid med frivillige.

Det er lurt å få på plass en struktur rundt arbeidet. Mange erfarer at tilbudet faller fra hverandre uten en sentral koordinator som kan følge opp likepersonene og tilbudet.

Nyttige spørsmål

  • Hva kjennetegner våre medlemmer og deres behov?
  • Hva har vi av ressurser til å drive arbeidet?
  • Hvilke former for likepersonsarbeid vil passe vår organisasjon?

Tilbudet må svare til medlemmenes behov

Et godt likepersonstilbud er gjennomtenkt og tilpasset den enkelte. Tilbudet må reflektere medlemsmassens ønsker og behov. Disse kan variere innad i en organisasjon, og det er viktig å ha dette i bakhodet når en velger aktiviteter.

Selv om flesteparten av medlemmene ønsker gruppeaktiviteter, så kan det være et (stille) mindretall som ønsker en å prate med og åpne seg for. Det bør derfor om mulig sikres en bredde i tilbudet for å møte ulike behov.

En kontinuerlig utfordring er å lage et tilbud som til enhver tid er meningsfullt i forhold til de behovene medlemmene har. Disse kan også endre seg over tid. Styret bør derfor jevnlig evaluere organisasjonens tilbud, og ta imot tilbakemeldinger fra medlemmene.

Likepersonsarbeid kan styrke organisasjonen

Selv om det kan virke som om et likepersonstilbud kun er et servicetilbud til medlemmene, så skal man ikke overse mulighetene for organisasjonsbygging som finnes her. Det daglige organisatoriske og politiske arbeidet kan virke fjernt for mange medlemmer, og ikke alle finner sin plass i organisasjonen.

Likepersonsarbeidet skaper nye arenaer og møteplasser for medlemsaktivitet. Det kan bidra til en mer levende organisasjon, bredere rekruttering og aktivisering blant medlemmene.

Som organisasjon kan det være lurt å involvere likepersoner eller likepersonskoordinator aktivt i styrearbeidet. Likepersonen vil sitte på unik kunnskap om hva som rører seg i medlemsmassen og vil kunne gi verdifulle bidrag til organisasjonens politiske og organisatoriske arbeid.