Prosjektlogo: Tilskuddsordningen

Håndbok om likepersonsarbeid for ungdom

Tilskuddsordningen

Likepersonsarbeid kan være ressurskrevende. Organisasjonene kan søke om tilskudd til likepersonstilbudet gjennom Bufdir.

Publisert 17. august 2018

Skrevet av Unge funksjonshemmede

Ordningen Tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner (Bufdir.no) forvaltes av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Denne ordningen gir blant annet støtte til likepersonsarbeid, og inneholder både definisjoner (§1.3.5) og krav til dokumentasjon og rapportering (§3.3. og 5.4).

Ulike organisasjoner har ulike rutiner for rapportering.

Noen rapporterer på penn og papir, mens andre har utviklet digitale løsninger. Igjen vil det være opp til organisasjonene å finne den måten som passer dere best, og som er enklest å gjennomføre.

Regelverket for tilskuddsordningen finnes på Bufdirs hjemmesider. Organisasjon bør sette seg inn i ordningen før dere søker tilskudd. 

I skrivende stund pågår det en fullstendig gjennomgang av regelverket på oppdrag fra Bufdir, og det kan derfor skje endringer i 2018.