Fire personer hopper i en brosteinsbelagt gate på kveldstid. Foto.

Hoppende glade på studietur i Edinburgh.

Tips og ressurser fra studietur til Storbritannia (2017)

Er du opptatt av brukermedvirkning, ungdomsvennlige helsetjenester, eller inkludering og likestilling? Her finner du tips og inspirasjon fra vårt nettverk i Storbritannia.

Publisert 3. oktober 2017

Skrevet av Unge funksjonshemmede

I juni 2017 arrangerte Unge funksjonshemmede en studietur til England og Skottland. Målet var å lære om ungdomshelse, brukermedvirkning og overganger i helsevesenet. Studieturen var støttet av Utenriksdepartementet.

Her finner du ressurser fra studieturen, som kanskje kan gi deg ideer for arbeid i din organisasjon. Mange av ressursene er på engelsk. Ta gjerne kontakt dersom du ønsker mer informasjon, eller om du vil komme i kontakt med noen av aktørene vi møtte på studieturen.

Ungdomsvennlige helsetjenester

Ungdom faller ofte mellom to stoler i helsevesenet. Mange opplever at overgangen fra barn til voksen er krevende, og at helsetjenestene er lite tilpasset ungdommer.

Her er noen eksempler på hvordan aktører tilknyttet det engelske helsevesenet jobber med å møte ungdom i overgangen fra barn til voksen.

You’re Welcome er kvalitetskriterier for ungdomsvennlige helsetjenester, som nylig har blitt oppdatert av ungdom selv.

NICE er retningslinjer for overganger i helsevesenet, med tilhørende kvalitetskriterier for overganger.

Retningslinjene Getting it right for every child har som mål å bidra til å samkjøre oppfølging av barn i Skottland.

I Oxford har de en unik ungdomspoliklinikk for tenåringer og unge voksne med nyresvikt. Utgangspunktet for klinikken er at alderstilpassede klinikker i ungdomsvennlige miljø kan bidra til positiv støtte fra andre med lignende erfaringer som en selv. Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte har besøkt klinikken. Nederst på siden kan du laste ned reportasjen fra turen i LNT Nytt (s. 30-31). Teamet bak den ungdomsvennlige klinikken har også bidratt til å skrive flere artikler om overganger fra barne- til voksentjenester. Disse finner du også nederst på denne siden.

Thistle Foundation er en ideell organisasjon som tilbyr oppfølging til mennesker med langvarige helseutfordringer, til å leve det livet de vil. Programmene de tilbyr, handler om å bygge mestringsstrategier for å leve et selvstendig og godt liv. Her kan du lese om Thistles tilnærming.

Ungdomsmedvirkning

Ungdomsmedvirkning er sentralt i å utvikle ungdomsvennlige tjenester. Her er noen eksempler på medvirkning fra England og Skottland.

The Youth Select Committee er et talerør fra barn og unge til sentrale myndigheter i Storbritannia. The UK Youth Parliament konsulterer med nær én million unge personer, før rundt 300 unge personer møtes for å velge ut et ungdomstema som skal løftes det året. Ett av temaene har vært Mental health.

Royal College of Paediatrics and Child Health (RCPCH) har programmet &Us Network, med verktøy for og eksempler på medvirkning for barn, unge og familier.

Foretaket har i tillegg programmet Research & Us®, som handler om hvordan barn og unge kan involveres i helseforskning, og et webinar om deres tilnærming til involvering.

Forskningsrapporten State of Child Health er en rapport fra RCPCH, der barn og unge medvirker.

Inkludering og likestilling

Her finner du tips og eksempler på hvordan organisasjoner og helseforetak i Storbritannia jobber med inkludering og bevisstgjøring.

Det er et stort behov for økt oppmerksomhet om utfordringene LHBT-personer med nedsatt funksjonsevne opplever, ifølge FAFO-rapporten «Usynlig og selvlysende» (2012). LGBT-charteret er et program som setter tjenester og organisasjoner i stand til å være mer inkluderende. Interessant lesning for deg som jobber for å gjøre organisasjoner mer inkluderende for minoriteter.

Great Ormond Street Hospital for Children (GOSH) har en egen likestillings- og mangfoldsgruppe. Nederst på siden kan du laste ned et skriv om arbeidet til gruppen.

Disability Matters er et gratis e-læringsverktøy for å inspirere til inkludering og opplyse om holdninger rundt funksjonshemning og personer med funksjonsheminger.

MindEd er et gratis e-læringsverktøy for voksne om barn og unges mentale helse.

Disability Matters og MindEd er utviklet av klinikere i samarbeid med barn og unge, for å øke bevissthet og gi gratis opplæring til fagpersoner og familier.

Her kan du lese reisebrev fra studieturen!

Reisebrev fra Storbritannia

I juni 2017 arrangerte Unge funksjonshemmede en studietur til Skottland og England, for å lære om brukermedvirkning og ungdomsvennlige helsetjenester. Her kan du lese reisebrev fra studieturen, og finne tips og ideer fra menneskene og organisasjonene vi møtte!