Brukarmedverking for ungdom i helsevesenet (2014)

Rapporten tek føre seg status for ungdom og brukarmedverking i helsevesenet. Du finn mellom anna døme på sjukehus som har gode rutinar for ungdomsmedverking.

Publisert 3. oktober 2017

Skrevet av Unge funksjonshemmede